Análisis contrastivo segmental: contribuciones para la elaboración de un protocolo

M. Carmen Férriz, M. Lourdes Perdigó, María Pérez Sola

Resum


En aquest article es presenta un protocol per a la realització de l’anàlisi contrastiva segmental, mètode d’investigació en adquisició i aprenentatge de segones llengües que permet formular hipòtesis sobre la interllengua dels aprenents. En primer lloc, s’explica el paper de la lingüística contrastiva i la importància de la competència fònica en l’aprenentatge de segones llengües. En segon lloc, es descriu un protocol que consta de quatre fases. En la primera i la segona fase, respectivament, es proposa un model per d’escriure i contrastar els sistemes fonològics de la llengua meta i de la llengua materna de l’aprenent. La tercera fase correspon a la formulació d’hipòtesis de treball derivades de l’anàlisi contrastiva i la quarta, a la verificació empírica d’aquestes hipòtesis.

Paraules clau


fonètica; fonologia; lingüística contrastiva; interllengua

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2008.4.36-75

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona