Sobre algunos factores prosódicos en pacientes con afasia de Wernicke

Adrián Cabedo Nebot

Resum


Aquest treball d’investigació pretén fer una comparativa de caràcter descriptiu entre la prosòdia de pacients amb afàsia de Wernicke i la d’altres parlants que no experimenten aquest trastorn del llenguatge. En general, s’intenta observar el comportament idiosincràtic de la parla afàsica davant la no afàsica, sempre tenint en compte que, habitualment, l’afàsia fluent o de Wernicke es considera funcional i comuna des d’un punt de vista de l’articulació fonètica.

Paraules clau


pauses; grup fònic; duració; afasia de Wernicke; prosòdia.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2009.5.3-32

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona