Análisis melódico de declarativas e interrogativas absolutas en español/LE

Autors/ores

  • Cristiane Conceição Silva

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2009.5.92-113

Paraules clau:

entonació, anàlisi melòdica, espanyol, portuguès, brasiler

Resum

L’objectiu d’aquest treball és fer una anàlisi melòdica d’enunciats declaratius i interrogatius absoluts en espanyol/LE. Per a l’anàlisi s’ha utilitzat el model teòric proposat per Cantero (1999, 2002). En aquest estudi hem comparat les produccions en espanyol /LE amb les produccions corresponents en espanyol /LM i portuguès /LM per tal d’observar les característiques de l’entonació prelingüística de l’espanyol parlat per brasilers.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES