Análisis melódico de declarativas e interrogativas absolutas en español/LE

Cristiane Conceição Silva

Resum


L’objectiu d’aquest treball és fer una anàlisi melòdica d’enunciats declaratius i interrogatius absoluts en espanyol/LE. Per a l’anàlisi s’ha utilitzat el model teòric proposat per Cantero (1999, 2002). En aquest estudi hem comparat les produccions en espanyol /LE amb les produccions corresponents en espanyol /LM i portuguès /LM per tal d’observar les característiques de l’entonació prelingüística de l’espanyol parlat per brasilers.

Paraules clau


entonació; anàlisi melòdica; espanyol; portuguès; brasiler

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2009.5.92-113

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona