La ràdio en menorquí i l'entonació de les preguntes parcials

Autors/ores

  • Júlia Pons Llabrés

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2011.7.100-117

Paraules clau:

entonació, preguntes parcials, menorquí, ràdio

Resum

En aquest article volem donar compte de l’entonació de les preguntes parcials en menorquí. Per fer-ho, hem analitzat 41 preguntes extretes d’un corpus de ràdio amb l’objectiu de trobar els patrons utilitzats i veure’n la recurrència. El treball se situa en el marc teòric de l’Anàlisi Melòdica de la Parla (AMP), i parteix de la base que l’entonació pertany al nivell fonològic i està constituïda per totes les variacions de to rellevants que tenen lloc en la parla. Els enunciats extrets han estat analitzats seguint el mètode d’anàlisi proposat per Cantero i Font-Rotchés en el Protocolo de análisis melódico del habla (2009).

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES