BARRI EL PRADO un Museu Viu per a la Ciutat de Barranquilla

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/waterfront2020.62.6.3

Paraules clau:

Museu, Identitat urbana, Imatge de ciutat, patrimoni, Art Públic, Espai Públic

Resum

Barranquilla, ciutat situada a una latitud geogràfica intertropical al marge esquerre de la desembocadura de el Riu Magdalena, es constitueix com un conglomerat de trossos a causa dels seus processos d’urbanització. Processos que inicien un desenvolupament urbà accelerat durant les primeres dècades de segle XX, sense comptar amb un Pla Urbanístic per a l’ordenació del seu vast territori. En absència d’això, es tracen, d’una banda, barris burgesos per allotjar les migracions europees i de l’altra, gràcies a aquest desenvolupament, apareixen de manera espontània, els barris informals consolidats a causa de la migracions locals i regionals.
Entre els barris burgesos es distingeix el Barri El Prat, desenvolupat a partir dels principis urbanístics de el Moviment Modern, seguint el model de Ciutat Jardí, constituint-se d’aquesta manera, com el principal fita urbana de la ciutat en segle XX. És així com el Prat es va caracteritzar per la continuïtat del seu traçat i per erigir sobre cadascun dels seus terrenys, edificacions d’estils arquitectònics equiparables a les que es construïen en ciutats nord-americanes i angleses de l’època. Entre aquestes edificacions, avui patrimonials es destaquen la construcció de cinquanta-quatre habitatges aïllats per a l’elit de Barranquilla, l’Hotel El Prado i la posada en funcionament del Country club.
El transcórrer de el temps ha generat en el Barri El Prat transformacions funcionals que van ser modificant els seus símbols i imaginaris. No obstant això, la seva declaratòria com a Bé d’Interès Cultural de caràcter Nacional, a través de la Resolució 0087 el 2 de febrer de 2005, ha impedit la modificació estructural de les seves peces arquitectòniques patrimonials, antejardins, patis i la majoria de les espècies vegetals, així com tampoc el traçat urbà. Actualment al barri es viu una confluència de manifestacions integrades i complementàries, partint d’aquelles pròpies de l’ús residencial al Carib, conjugades amb el desenvolupament d’activitats culturals a l’espai públic, les quals s’articulen amb escenaris culturals i artístics que, amb el temps s’han establert al barri. Aquesta confluència ha generat una sinergia entre el model de Ciutat Jardí, la quotidianitat residencial pròpia de l’Carib que habita part de el patrimoni arquitectònic, la cultura allotjada en edificis patrimonials i els seus amplis espais públics, reafirmant el viu com una condició a considerar des d’un patrimoni comprès com a qüestió de futur. Una comprensió que, també posa en valor les manifestacions humanes poc reconegudes, ja que amb això el territori adquireix altres potencials. És així com la iniciativa del Museu Viu El Prat potencia aquest valor com a procés de regeneració urbana.
El potencial valor del que viu, estructurat sota el concepte de Museu, mitjançant el procés de regeneració urbana, comprèn a el Barri El Prat com un territori d’oportunitats clau en la gestió cultural i d’innovació, mitjançant la posada en marxa d’altres models econòmics, que excloguin la possibilitat de gentrificació. D’aquesta manera aquesta investigació es submergeix en un aprofundiment sobre estudis de regeneració urbana, la comprensió de la imatge de la ciutat com a obra d’art i la investigació sobre la significació de museu en diferents instàncies. Concretant d’aquesta manera, la concepció de Museu Viu com la definició d’espai urbà que, en primera instància no treu la seva col·lecció de l’context, sinó que, per contra, genera la col·lecció entorn d’ella, prenent partida de sistema espacial, cultural dinàmic, simbiòtic, socialment equilibrat, en el qual es desenvolupen dinàmiques democràtiques i espontànies que fonamenten i sustenten un sistema d’equilibris econòmics, naturals i culturals. No es tracta de crear un mitjà inert intocable, sinó de permetre accions i relacions entre visitants i habitants que potenciïn aquestes dinàmiques.
És així com El Museu Viu El Prat, proposat com un districte d’innovació cultural i creatiu, no només generarà impacte i retribució econòmica, sinó que possibilitarà la transformació d’imaginaris col·lectius, fonamentant les seves identitats i consolidant la seva imatge. La qual cosa es veurà afavorit per la seva planificació urbana inicial i dinamitzades per les formes d’habitar que discorren en aquest entorn patrimonial, podent-se reconèixer com una “marca pròpia”, des del màrqueting territorial pel que fa al seu reconeixement i promoció dins de la ciutat a partir del foment de l’economia taronja, la qual és una de les metes de Govern Nacional Colombià.
D’aquesta manera el Museu Viu El Prat, es projecta a partir de la comprensió de el patrimoni com una qüestió de futur, separant-se de la concepció tradicional de museu, és a dir, una concepció estàtica, inert, inanimada, que treu la col·lecció del seu context i que utilitza els edificis com a suports per a altres arts. Per contra, el Museu Viu El Prat Situa el concepte de museu en la dimensió de la gestió i regeneració urbana conjugada amb processos d’economia creativa, per a ser lliurades a un espai democràtic, d’ús públic, lliure i a l’aire lliure. És així com l’espai urbà és el propi museu, els seus límits, el territori sobre el qual es posa el patrimoni administrativament definit i el cel com el seu confí superior.

Biografia de l'autor/a

Samuel Esteban Padilla-Llano, ARAUCO Research Group. Universidad de la Costa

ARUCO és un grup de recerca adscrit a Departament d'Arquitectura i Disseny de la Universitat de la Costa, l'objectiu és fer la ciutat mitjançant processos i intervencions fonamentades des de l'art, l'arquitectura i l'urbanisme, conciliant la generació de coneixement amb les múltiples expressions de l'habitar. Reconegut per COLCIENCIAS a través del Sistema Nacional de Competitivitat, Ciència, Tecnologia i Innovació (SNCCTeI) i Sistema Nacional de Cultura de Colòmbia.

Referències

ARANGO CARDINAL, S. (1993). Historia de la arquitectura en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.


AUGÉ, MARC. (1992). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona, Gedisa.


BARBIERI, N. (2011). “Polítiques culturals com a polítiques urbanes? Una mirada sobre el valor públic i els límits de la cultura”. Eines per a l’esquerra nacional, (14), 27-36.


BARTHES, R. (1971) Semiología y urbanismo. La aventura semiológica. Paidós. Madrid, 1992.


BAYONA, J. F., & LLANOS, R. (Eds.). (2016). Memorias de El Prado: arquitectura y urbanismo 1920-1960. Universidad del Norte.


BEUF, A., & MARTÍNEZ, M. (Eds.). (2015). Colombia: Centralidades históricas en transformación. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
BOSCHERINI, F. P. L, comp. (2000) Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas. El rol de las instituciones en el espacio global, Buenos Aires, UNGS y Editorial Miño y Dávila.


BRANDÃO, P. (2011). Imagen de la ciudad, Las estrategias de identidad y comunicación. Edicions Universitat Barcelona.


CABALLERO, J. (2000). Barranquilla y la modernidad: Un ejercicio histórico. Bogotá, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia.


CABRERA SÁNCHEZ, I. (2013). Los planes parciales de renovación urbana en Bogotá (2000-2012): identificación de obstáculos y planteamiento de estrategias de gestión (Master’s thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).


CALVO, S. C. (2015). Los museos sin edificio. Estudio de caso práctico. El museo riojano de arte contemporáneo-murac de 2006 a 2013 (Doctoral dissertation, Universidad Miguel Hernández de Elche).


CORDOBA, G. G. D. P. (2017). “EL Patrimonio Arquitectónico como Espacio de Comunicación Interdisciplinar.” MÓDULO ARQUITECTURA CUC, 19, 21-56.


COROMINAS, J., & PASCUAL, J. A. (1980). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Gredos.


COWAN, R., & ROGERS, L. (2005). The dictionary of urbanism (Vol. 67). Tisbury: Streetwise press.


DARDEL-CORONADO, M. (2019). “Espacio y paisaje como criterios curatoriales en el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso”. Arte, Individuo y Sociedad, 31(3), 557.


DEROSAS CONTRERAS, D., & GARCÍA DE LA VEGA, A. (2019). “Museo a cielo abierto en San Miguel como experiencia de paisaje musealizado”. Diferents. Revista de museus, 2019, número 4.


DUPUY, G. (1998). El urbanismo de las redes. Teorías y métodos. Barcelona: Oikos-Tau.


FLORIDA, R. (2010). La clase creativa: la transformación de la cultura del trabajo y el ocio en el siglo XXI . Grupo Planeta (GBS).


FOWLE, K. (2007). “Who cares? Understanding the role of the curator today. Cautionary tales”: Critical curating, 26-35.


FROST-KUMPF, H. A. (1998). Cultural districts: The arts as a strategy for revitalizing our cities. Americans for the Arts.


GARCÍA, DIAZ MADELEINE. (7 de octubre de 2019) “La reivindicación de memoria histórica del barrio San Miguel, en Bucaramanga”. Periódico 15. Recuperado de https://www.periodico15.com/la-reivindicacion-de-memoria-historica-del-barrio-san-miguel-en-bucaramanga/


GARCÍA, M. R. C. (2010). “Conceptualización del espacio arquitectónico a través de la historia”. Modulo Arquitectura CUC, 9, 87-104.


GRENNE, M., & MORA, R., 2011. “El proyecto urbano desde una visión sistémica.” En M. Grenne, L. Valenzuela y J. Rosas. Proyecto Urbano, Santiago: Ediciones ARQ.


GUILLOT, MARIA FERNANDA (2020, 02 de febrero) Chacarita: cómo el barrio funebrero se volvió cool. Diario El Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/viva/chacarita-barrio-funebrero-volvio-cool_0_AcRcNPq8.html


HARVEY, D. (2007). Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Madrid: Akal.


HOWARD, EBENEZER. (1902). Garden Cities of Tomorrow. S. Sonnenschein & Co., Ltd. http://www.sacred-texts.com/utopia/gcot/index.htm


ICOM, Consejo Internacional De Museos. (2007). Estatutos ICOM. Modificados y adoptados por la asamblea general extraordinaria, el 24 de agosto de 2007. París: ICOM


IDPC, INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL (2020). Recuperado de: https://idpc.gov.co/elementskit-content/dynamic-content-widget-8cb8068-2/


LAZZERETTI, L. (2008). “El distrito cultural”. Mediterráneo económico, (13), 327-351.


LEFEBVRE, H. (2013). La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing.
Ley 1955 de 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Congreso de la República de Colombia, Bogotá D.C. Colombia, 2018.


LÓPEZ-MARTÍNEZ, J. (2017). Antecedentes arquitectónicos patrimoniales del departamento del Atlántico. https://doi. org/10.17981/mod. arq. cuc. 22.1. 2019.01.


LYNCH, K. (1960). La imagen de la ciudad (EL Revol, Trad.). Barcelona: Gustavo Gili.


MARTÍNEZ PALACIOS, E. (2013). El modelo Barcelona de espacio público y diseño urbano. El espacio público asociado a la infraestructura de movilidad rápida y rodada de Barcelona. Universitat de Barcelona http://hdl.handle.net/2445/56349


MEDINA, E. H., SANDOVAL, M. D. P. M., & PRIETO, L. F. M. (2012). Propuesta para postular la Localidad de Chapinero como distrito cultural y creativo de Bogotá. Nodo: Arquitectura. Ciudad. Medio Ambiente, 6(12), 19-32.


MÈLICH, J. C. (2012). Filosofía de la finitud. Herder Editorial.


MEYER, D. & YIDI, E. (2015). Barrio El Prado, un viaje hacia el pasado. Bogotá: Panamericana formas e impresos S.A.S.


MORALO MÁRQUEZ, A., & TRESSERRAS, J. M. (2017). El Distrito Cultural de L’Hospitalet. La transformación del espacio público a partir de la cultura.


MOUTINHO, M. C. (2010). “Los ecomuseos para La armonía socia”l. Notícias Del ICOM, 63(1), 9.


OSSANDÓN, FERNANDO (octubre de 2017). Usos comunitarios y alternativos de los espacios públicos. II Encuentro internacional de gestores culturales: saberes y haceres de la gestión cultural. Fundación Visión Cultural. Congreso llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.


OSSANDÓN, FERNANDO; JARA, VICTORIA; POBLETE, FERNANDA (2017). Museo a Cielo Abierto en San Miguel: una mirada artística y comunitaria del muralismo en espacios públicos. Discusión bibliográfica. Proyecto presentado al Fondart Nacional 2018 / Artes Visuales / Investigación - Artes Visuales.


PADILLA LLANO, S. E. (2015). Producción de espacio público [X] Participación ciudadana. El proyecto de espacio público resultado de procesos de participación ciudadana. . Universitat de Barcelona http://hdl.handle.net/10803/309288


PÉRGOLIS, J. C. (2011). Ciudad republicana y deseo de modernidad. Módulo Arquitectura CUC, 10, 225-236.


PINTO, A. J., & REMESAR, A. B. (2015). “Urban cohesion: A public space network assessment”. On the W@ terfront. Public Art. Urban Design. Civic Participation. Urban Regeneration, 39(2), 7-25.


POSSO, L., (2013). Getsemaní: de barrio periférico a núcleo de la escena cultural contemporánea. Visitas al Patio.


REMESAR, A. (2011). “Public Art, strategies for the regeneration of public space”. On the w@terfront, (17), 3-27.


REMESAR, A.. (2016). “Arte público. Retos y oportunidades (II). La consolidación de los lenguajes”. On the Waterfront., 2016, vol. 41, num. 2, p. 7-59.


REMESAR, A; ESPARZA LOZANO, D. (2012). Imágenes congeladas. La imagen del centro histórico. En SINUA. Simposio Internacional de Urbanismo y Arquitectura. 16 Convención Científica de Ingeniería y Arquiectura. CUJAE.


REYES SCHADE, E. (2017). El Espacio Público como Interfaz. Tranvía y Metro en Barcelona.. Universitat de Barcelona


REYES SCHADE, E (2018). “La interfaz urbana. Una aproximación”. On the W@ terfront. Public Art. Urban Design. Civic Participation. Urban Regeneration, 60(7), 3-40.


RICART, N. & REMESAR, A. (2013). “Reflexiones sobre el espacio público.” On the W@ terfront, (25), 5-35.


RIUS ULLDEMOLINS, POSSO JIMENEZ LADYS. (2016, mayo) “Cultura, transformación urbana y empoderamiento ciudadano frente a la gentrificación. Comparación entre el caso de Getsemaní (Cartagena de Indias) y el Raval (Barcelona)”. Revista Eure, Vol 42, N° 126. Recuperado de http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1718/881


ROSSI, A. (1999). La Arquitectura de la ciudad. Barcelona [etc.]: Gustavo Gili.


SIMÓ, M. (2013). “El concepto de regeneración urbana sostenible: una aplicación a la llei de barris”. En AA.VV. XI Congreso Español de Sociología. Crisis y Cambio. Recuperado de http://www.fes-sociologia.com/el-concepto-de-regeneracin-urbana-sostenible-una-aplicacin-a-la-llei-de-barris/congress-papers/1669/


SMITH, T., & FOWLE, K. (2012). Thinking contemporary curating. Independent Curators International.


URIBE GONZÁLEZ, M (2019). Otra Oportunidad para el patrimonio Construido. Patrimonio Renovado, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Alcaldía de Bogotá.

URQUIZO, W. L. (2006). “Barrio y ciudad Historiografía urbanística y la cuestión del dominio de referencia. El caso de Lima”. Revista Bitácora Urbano Territorial, 10(1), 82-105.


VERGARA, R. A., & VIDAL ORTEGA, A. (2011). Barrio el Prado. Barranquilla. Universidad del Norte.


WOLF AMAYA, G. M. (2016). La incidencia del barrio burgues en la configuración de la ciudad latinoamericana.


ZARLENGA, M., & MARCÚS, J. (2014). “La cultura como estrategia de transformación urbana. Un análisis crítico de las ciudades de Barcelona y Buenos Aires”. en M. MARGULIS, ET AL. Intervenir en la cultura: más allá de las políticas culturales. Buenos Aires: Biblos.


ZUKIN, S. (1995). The cultures of cities . Oxford: Blackwell.

Descàrregues

Publicades

2020-05-09

Com citar

Padilla-Llano, Samuel Esteban, María V. Machado-Penso, Emilio Reyes-Schade, Paola M. Larios-Giraldo, Irina Cabrera-Sánchez, Emerson Martínez-Palacios, Daniel González-Forero, and Juan Tapias-Martínez. 2020. “BARRI EL PRADO Un Museu Viu Per a La Ciutat De Barranquilla”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration 62 (3):3-46. https://doi.org/10.1344/waterfront2020.62.6.3.