Vol. 56 No 1 (2017): Art Públic i Memòria Ferroviària Regional (I)