Transició i orientació: Interrelacions, estratègies i recomanacions des de la investigació

Pilar Figuera Gazo, María-Luisa Rodríguez-Moreno, Juan Llanes

Resum


La investigació centrada en els problemes de la transició ha motivat els autors d'aquest assaig a compartir amb els seus col·legues nacionals i internacionals les seves troballes i les seves innovacions. L'article revisa el concepte de transició des d'una perspectiva múltiple i sintetitza diferents investigacions fetes aquesta última dècada per l'equip Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS). Unes, centrades en transicions convencionals i d’altres en problemes no tan convencionals. L'anàlisi, molt succinta, de les investigacions més significatives exposa els objectius, la metodologia, les característiques i les fonts de cada treball. Les repercussions de diferents investigacions en la política educativa global de l'evitació del abandonisme escolar i acadèmic, es veuen complementades amb una sèrie de suggeriments per la intervenció psicopedagógica, amb l’objectiu d’orientar a persones en transició seguint models didàctics i psicològics d'autors clàssics en el tema.


Paraules clau


Transició; Orientació vocacional; Intervenció psicosocial; Abandonament educatiu

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.2821

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona