La tutoria entre iguals com a eina per millorar l’aprenentatge universitari

Lidia Daza-Pérez

Resum


L’article presenta el programa de tutoria entre iguals que es va posar en marxa el curs 2009-2010 en el marc del Pla d’acció tutorial de la Facultat d’Economia i Empresa, i una part dels resultats del procés d’avaluació dut a terme. La incorporació de la figura de l’alumne tutor en la política tutorial del centre tenia com un dels seus objectius principals incrementar la motivació i l’aprenentatge d’alumnes de cursos superiors mitjançant la seva implicació en activitats extracurriculars vinculades a la titulació. L’estudi va voler copsar quin impacte té participar com a company tutor en el procés de formació, mitjançant la tècnica de la discussió de grup i una enquesta per qüestionari. Els resultats apunten que la tutoria entre iguals repercuteix en l’aprenentatge, de manera que beneficia els alumnes tutors en l’adquisició de competències comunicatives i en l’accés a recursos de la universitat fins aleshores desconeguts.

Paraules clau


Tutoria entre iguals; participació; aprenentatge

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2011.4.1415

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona