Incorporació de petites seqüències de cinema comercial en l’ensenyament de les drogodependències. Assaig pilot en l'assignatura de Toxicologia

Miguel Rodamilans-Pérez, Jesús Gómez-Catalán, María-Esther Piqué-Benages, Joan M. (Joan Maria) Llobet Mallafré, Antoni Gual-Solé, Carme Barrot-Feixat, Elisabet Teixidó-Condomines, Núria Boix-Sabrià

Resum


El Grup d'Innovació Docent Orfila, en el seu projecte per millorar la qualitat de la docència, està assajant la utilització del cinema amb finalitat didàctica. El material didàctic que hem desenvolupat en aquest projecte són petites seqüències de pel·lícules comercials de 3 a 5 minuts, per ser utilitzades com a elements il·lustratius del procés addictiu. Se seleccionen escenes de la filmografia i s'adeqüen als nostres programes docents. Es recull l'opinió dels professors participants, així com la dels alumnes, mitjançant una entrevista personal i una enquesta d'opinió, respectivament.

De les entrevistes als professors i de les enquestes d'opinió dels alumnes, es dedueix un alt grau de satisfacció.


Paraules clau


Comunicació audiovisual; Drogodependències; Eina educativa; Petites seqüències curtes; Pel·lícules comercials; Toxicologia

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.1614

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona