Lideratge educatiu a Mèxic, a Espanya i als Estats Units: implicacions interculturals

Charles Slater

Resum


Aquest treball defensa la importància del lideratge a les escoles per promoure el rendiment i del benestar dels alumnes, i repassa literatura on se suggereix que els directors poden provocar diferències en influir en les variables que hi intervenen, en particular pel que fa a la motivació dels docents. S'hi analitzen les diferències culturals entre Mèxic, Espanya i els Estats Units i es connecten a les pràctiques de lideratge. Cada país podria treure'n profit examinant les pràctiques dels altres i, possiblement, adoptant les maneres de fer les coses que modifiquen o són contràries a les normes culturals imperants. L'enfocament unificador que es podria aplicar a cada país es basa en el lideratge transformacional.


Paraules clau


Lideratge educatiu; Mèxic; Espanya; Estats Units; Interculturalitat

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.2622

Enllaços refback

Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona