Nivell en competències bàsiques dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona. Correspondència amb les qualificacions d’accés i del grau

Ramon Reigada Sanz, Raimundo Gargallo Gómez, Maria Sarret Pons, Inmaculada Angurell Purroy, Ernesto Nicolás Galindo, Montserrat Corbella Cordomí, Joan-Antoni Farrera Piñol

Resum


INTRODUCCIÓ. Les competències en raonament matemàtic, raonament lògic, raonament geometricoespacial i pensament crític són fonamentals en qualsevol ensenyament superior científic o tecnològic i, en particular, en un grau de Química. En aquest estudi es pretén esbrinar fins a quin punt la nota d’accés a la universitat i la nota d’expedient dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona reflecteixen el nivell assolit en aquestes quatre competències.
METODOLOGIA. S’ha dissenyat un test amb preguntes i problemes de diferent grau de dificultat per avaluar el nivell en cadascuna d’aquestes competències. Aquest test s’ha passat als alumnes del grau de Química i les puntuacions obtingudes s’han correlacionat amb la nota d’accés dels estudiants de nou ingrés i amb la nota d’expedient del grau dels estudiants veterans.
RESULTATS. En els estudiants veterans s’observa una clara correlació entre les puntuacions de cada competència i la nota d’expedient del grau. En canvi, la correlació amb la nota d’accés és molt feble o inexistent.
CONCLUSIÓ. La nota d’accés a la universitat dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona no reflecteix el nivell assolit en aquestes competències fonamentals, mentre que la nota d’expedient del grau sí que el reflecteix.

Paraules clau


Raonament matemàtic; Raonament lògic; Raonament geometricoespacial; Pensament crític; Proves d’accés a la universitat; Grau de Química; Rendiment acadèmic

Text complet:

PDF

Referències


Angurell, I., Reigada, R., Sarret, M., Gargallo, R., Nicolás, E., Farrera, J. A., i Corbella, M. (2017). Logical reasoning: research on the influence of this skill on the academic grades of the students at the Chemistry degree of the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), ICERI2017 Proceedings. 10th International Conference of Education, Research and Innovation (p. 2714–2719). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/iceri.2017.0774

Cabrera-Lanzo, N., i Martínez-Olmo, F. (2010). L’avaluació de les competències transversals a l’ensenyament universitari. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 3(1), 17–28. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1312

Cloonan, C. A., i Hutchinson, J. S. (2011). A chemistry concept reasoning test. Chemistry Education Research and Practice, 12, 205–209. https://doi.org/10.1039/C1RP90025K

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2019). Prova d’avaluació de quart d’ESO 2019. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/2019/

Danczak, S. M., Thompson, C. D., i Overton, T. L. (2019). Development and validation of an instrument to measure undergraduate chemistry students’ critical thinking skills. Chemistry Education Research and Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1039/c8rp00130h

Decret 142/2008 d’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, DOGC 5183-29.7.2008, p. 59042–59402. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/83149087-e159-41c6-a9b3-a9693cdd8f19/decret_batxillerat.pdf

Esparza, R., i Márquez, D. (2020). Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa. Revista d’Innovació Docent Universitària, 12, 95–117. https://doi.org/10.1344/RIDU2020.12.10

Farrera, J. A., Corbella, M., Angurell, I., Gargallo, R., Sarret, M., Reigada, R., i Nicolás, E. (2017). Research on the spatio-geometric reasoning competence of undergraduate Chemistry students at the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (p. 240–244). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1056

Farrera, J. A., Nicolás, E., Corbella, M., Angurell, I., Garcia, J., Esplugas, S., i Gargallo, R. (2015). Analysis of the basic competences in the framework of a course on Fundamental Chemistry at the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (p. 3218–3227). IATED.

García Gay, L. (1999). Coneixements previs i rendiment acadèmic a la Universitat. Capítol 7 [Tesi doctoral, Universitat Ramon Llull]. http://hdl.handle.net/10803/9236

Hager, P., Sleet, R., Logan, P., i Hooper, M. (2003). Teaching critical thinking in undergraduate science courses. Science & Education, 12, 303–313. https://doi.org/10.1023/A:1024043708461

Mateo, J., Escofet, A., Martínez-Olmo, F., Ventura, J., i Vlachopoulos, D. (2012). Evaluation Tools in the European Higher Education Area (EHEA): an assessment for evaluating the competences of the Final Year Project in the social sciences. European Journal of Education, 47(3), 435–447. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2012.01536.x

Muñoz-Repiso, M., i Murillo, F. J. (1997). Los resultados en la selectividad actual: algunas cuestiones a debate. Revista de Educación, 314, 29–48.

Nicolás, E., Corbella, M., Angurell, I., Gargallo, R., Sarret, M., Reigada, R., i Farrera, J. A. (2017). Research on the critical thinking competence of undergraduate Chemistry students at the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), ICERI2017 Proceedings. 10th International Conference of Education, Research and Innovation (p. 2709–2713). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/iceri.2017.0773

OECD (2018). PISA 2018 Results. https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf

Overton, T., i McGarvey, D. J. (2017). Development of key skills and attributes in chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 18, 401–402. https://doi.org/10.1039/C7RP90006F

Quattrucci, J. G. (2018). Problem-based approach to teaching Advanced chemistry laboratories and developing students’ critical thinking skills. Journal of Chemical Education, 95, 259–266. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00558

Reigada, R., Gargallo, R., Angurell, I., Corbella, M., Nicolás, E., Farrera, J. A., i Sarret, M. (2017). Research on the mathematical reasoning competence of students at the chemistry degree of the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (p. 256–260). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1060

Ruiz de Gauna, J., Dávila, P., Etxeberria, J., i Sarasua, J. M. (2013). Pruebas de selectividad en Matemáticas en la UPV-EHU. Resultados y opiniones de los profesores. Revista de Educación, 362, 217–246.

Stephenson, N. S., i Sadler-McKnight, N. P. (2016). Developing critical thinking skills using the Science Writing Heuristic in the chemistry laboratory. Chemistry Education Research and Practice, 17, 72–79. https://doi.org/10.1039/C5RP00102A

Sternberg, R. J., Kaufman, J. C., i Grigorenko, E. L. (2011). Inteligencia aplicada. TEA Ediciones.

Zabala, A., i Arnau, L. (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Graó.

Zabala, A., i Arnau, L. (2014). Métodos para la enseñanza de las competencias. Graó.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2020.13.230564Copyright (c) 2020 Ramon Reigada-Sanz, Raimundo Gargallo-Gómez, Maria Sarret-Pons, Inmaculada Angurell-Purroy, Ernesto Nicolás-Galindo, Montserrat Corbella-Cordomí, Joan-Antoni Farrera-Piñol

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona