Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132565

Paraules clau:

Correlació, Mida de la mostra, Sintaxi SPSS

Resum

INTRODUCCIÓ. L’estudi de l’associació entre dues variables requereix el càlcul de l’estadístic anomenat «coeficient de correlació». En la fase de disseny d’aquest tipus d’estudis s’ha de fer l’estimació del nombre mínim de participants que cal seleccionar, per assegurar que podrem fer inferències estadístiques amb una potència adequada. Desafortunadament, SPSS no ofereix el càlcul de la grandària mostral per als estudis d’associació de variables quantitatives. Per tant, l’objectiu principal d’aquest treball ha estat calcular, mitjançant sintaxi de SPSS, la mida de la mostra necessària per estimar el coeficient de correlació a través d’un cas pràctic. MÈTODE. Es proporciona un fitxer de sintaxi de SPSS per al càlcul de la grandària mostral en estudis d’associació. RESULTATS i DISCUSSIÓ. L’ús del fitxer de sintaxi servirà de suport metodològic per a qualsevol investigador usuari d’SPSS interessat en el càlcul de la grandària mostral per a l’estimació del coeficient de correlació.

Biografia de l'autor/a

Javier Santabárbara, Universidad de Zaragoza

Dr. Javier Santabárbara Departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza Calle Domingo Miral, s/n 50009 Zaragoza, España. Tel/fax.: +34 976 76 10 00 (Ext. 2701) E-mail: jsantabarbara@unizar.es

Referències

Hulley, S. B., Cummings, S. R., Browner, W. S., Grady, D., y Newman, T. B. (2013). Designing clinical research: an epidemiologic approach (4.a ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Norman, G. R., y Streiner, D. L. (2014). Biostatistics: The bare essentials (4.a ed.). People’s Medical Publishing House.

Pardo, A., Ruiz, M., y San-Martin, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Síntesis.

Reguant-Álvarez, M., Vilà-Baños, R., y Torrado-Fonseca, M. (2018). La relación entre dos variables según la escala de medición con SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 11(2), 45–60. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.221733

Santabárbara, J. (2019). Cálculo del intervalo de confianza para los coeficientes de correlación mediante sintaxis en SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 12(2), 1–14. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.228245

Santabárbara, J., López-Antón, R., Rubio-Aranda, E., Lobo-Escolar, E., y Marcos-Aragüés, G. (2015). Cálculo del tamaño de la muestra en estudios biomédicos. Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Publicades

2021-01-04

Com citar

Santabárbara, J. (2021). Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(1), 1–7. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132565

Número

Secció

Articles metodològics