Desafiament a l’estat de la qüestió en l’ús de ChatGPT en l’àmbit de l’educació l’any 2023

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.44018

Paraules clau:

ChatGPT, educació, revisió sistemàtica, tendència

Resum

MARC. La ràpida irrupció de ChatGPT i altres eines d’intel·ligència artificial (IA) en el camp de l’educació el 2023 fa necessària una recopilació del coneixement existent fins a la data per conèixer l’abast i les principals tendències en aquesta àrea.

MÈTODE. S’han analitzat les 161 publicacions més rellevants localitzades a les bases de dades Scopus i Google Scholar.

RESULTATS. Les publicacions i els treballs disponibles s’agrupen en les categories següents: aprenentatge en matèries concretes (40,4 %), habilitats d’escriptura i ètica acadèmica (19,8 %), oportunitats en processos d’ensenyament-aprenentatge (28,8 %), i motivació i experiències dels usuaris (10,9 %).

COROL·LARI. Les principals tendències mostren que ChatGPT s’està provant en diferents matèries d’àmbits diferents, i pot ser una eina útil per al disseny de processos d’ensenyament-aprenentatge sempre que es considerin les limitacions i la necessitat de comptar amb docents o guies en la supervisió de les tasques.

Biografia de l'autor/a

Bartolomé Pizà-Mir, Universitat de les Illes Balears

Programa de doctorado de Tecnología Educativa de la Universitat de les Illes Balears.

Referències

Alshahrani, A. (2023). The impact of ChatGPT on blended learning: Current trends and future research directions. International Journal of Data and Network Science, 7(4), 2029-2040. https://doi.org/k9ns

Bahroun, Z., Anane, C., Ahmed, V., & Zacca, A. (2023). Transforming Education: A Comprehensive Review of Generative Artificial Intelligence in Educational Settings through Bibliometric and Content Analysis. Sustainability, 15(17), 12983. https://doi.org/gsqhxv

Baltazar, C. (2023). Herramientas de IA aplicables a la Educación. Technology Rain Journal, 2(2), 15-15. https://doi.org/k9nx

Carrión Espinosa, W. E., Bravo Bravo, V., Yánez Romero, M. E., & Beltrán Balarezo, C. E. (2023). Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la Preservación de la Originalidad y la Integridad Académica en estudiantes Universitarios. Journal of Science and Research, 7(2), 179-200.

Castillo-González, W., Lepez, C. O., & Bonardi, M. C. (2022). Chat GPT: a promising tool for academic editing. Data and Metadata, 1(23), 1-6. https://doi.org/k9nz

Chang, D. H., Lin, M. P.-C., Hajian, S., & Wang, Q. Q. (2023). Educational Design Principles of Using AI Chatbot That Supports Self-Regulated Learning in Education: Goal Setting, Feedback, and Personalization. Sustainability, 15(17), 12921. https://doi.org/k9n2

Chicaiza, R. M., Camacho Castillo, L. A., Ghose, G., Castro Magayanes, I. E., & Gallo Fonseca, V. T. (2023). Aplicaciones de Chat GPT como inteligencia artificial para el aprendizaje de idioma inglés: Avances, desafíos y perspectivas futuras: Applications of Chat GPT as Artificial Intelligence for English Language Learning: Advances, Challenges, and Future Perspectives. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(2), 2610-2628. https://doi.org/k9n3

Crawford, J., Cowling, M., & Allen, K.-A. (2023). Leadership is needed for ethical ChatGPT: Character, assessment, and learning using artificial intelligence (AI). Journal of University Teaching and Learning Practice, 20(3). https://doi.org/gspfxq

Day, T. (2023). A Preliminary Investigation of Fake Peer-Reviewed Citations and References Generated by ChatGPT. The Professional Geographer, 75(6), 1024-1027. https://doi.org/k5f6

Díaz Arce, D. (2023). Inteligencia artificial vs. Turnitin: Implicaciones para el plagio académico. Revista Cognosis, 8(1), 15-26. https://doi.org/k9nw

Diego Olite, F. M., Morales Suárez, I. D. R., & Vidal Ledo, M. J. (2023). Chat GPT: origen, evolución, retos e impactos en la educación. Educación Médica Superior, 37(2), e3876.

Flores Limo, F. A., Hurtado Tiza, D. R., Mamani Roque, M., Espinoza Herrera, E., Muñoz Murillo, J. P., Jinchuña Huallpa, J., Ariza Flores, V. A., Rincón Castillo, A. G., Puga Peña, P. F., Martel Carranza, C. P., & Arias Gonzáles, J. L. (2023). Personalized tutoring: ChatGPT as a virtual tutor for personalized learning experiences. Social Space, 23(1), 293-312.

Friederichs, H., Friederichs, W. J., & März, M. (2023). ChatGPT in medical school: How successful is AI in progress testing? Medical Education Online, 28(1). https://doi.org/k9n4

Gachago, D., Bali, M., & Pallitt, N. (2023). Equity-Oriented Learning Design: An Entangled Future. Postdigital Science and Education. https://doi.org/k9n5

Giannos, P., & Delardas, O. (2023). Performance of ChatGPT on UK Standardized Admission Tests: Insights From the BMAT, TMUA, LNAT, and TSA Examinations. JMIR Medical Education, 9, e47737. https://doi.org/k9n6

Gilson, A., Safranek, C. W., Huang, T., Socrates, V., Chi, L., Taylor, R. A., & Chartash, D. (2023). How Does ChatGPT Perform on the United States Medical Licensing Examination? The Implications of Large Language Models for Medical Education and Knowledge Assessment. JMIR Medical Education, 9, e45312. https://doi.org/gr2q65

Gutiérrez Aguilar, O., Delgado-Delgado, F., Meza-Málaga, J., Turpo-Gebera, O., & Ticona Apaza, F. (2023). Predictores del desempeño académico mediante el uso del chatgpt en estudiantes universitarios. HUMAN REVIEW. International Humanities Review/Revista Internacional de Humanidades, 21(2), 411-421. https://doi.org/k9nt

Han, H. (2023). Potential benefits of employing large language models in research in moral education and development. Journal of Moral Education, 1-16. https://doi.org/k9n7

Kamalov, F., Calonge, D. S., & Gurrib, I. (2023). New Era of Artificial Intelligence in Education: Towards a Sustainable Multifaceted Revolution. Sustainability, 15(16), 12451. https://doi.org/k9n8

Karabacak, M., Ozkara, B. B., Margetis, K., Wintermark, M., & Bisdas, S. (2023). The Advent of Generative Language Models in Medical Education. JMIR Medical Education, 9, e48163. https://doi.org/k9pc

Mills, A., Bali, M., & Eaton, L. (2023). How do we respond to generative AI in education? Open educational practices give us a framework for an ongoing process. Journal of Applied Learning & Teaching, 6(1), 16-30. https://doi.org/k9pg

Muñoz-Basols, J., Neville, C., Lafford, B. A., & Godev, C. (2023). Potentialities of Applied Translation for Language Learning in the Era of Artificial Intelligence. Hispania, 106(2), 171-194. https://doi.org/k9ph

Sánchez Mendiola, M. (2023). ChatGPT y educación médica: ¿estrella fugaz tecnológica o cambio disruptivo? Investigación en Educación Médica, 12(46), 5-10. https://doi.org/k9pd

Sarrazola Alzate, A. (2023). Uso de ChatGPT como herramienta en las aulas de clase. Revista EIA, 20(40), 1-23. https://doi.org/k9nv

Siegle, D. (2023). A Role for ChatGPT and AI in Gifted Education. Gifted Child Today, 46(3), 211-219. https://doi.org/k9pj

Su (苏嘉红), J., & Yang (杨伟鹏), W. (2023). Unlocking the Power of ChatGPT: A Framework for Applying Generative AI in Education. ECNU Review of Education, 6(3), 355-366. https://doi.org/gr8pnc

Vargas-Murillo, A. R., Pari-Bedoya, I. N. M. de la A., & Guevara-Soto, F. de J. (2023). Challenges and Opportunities of AI-Assisted Learning: A Systematic Literature Review on the Impact of ChatGPT Usage in Higher Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 22(7), 122-135. https://doi.org/k9pk

Vega Jiménez, J., Borja Gomez, E. E., & Ramírez Álvarez, P. J. (2023). ChatGPT e inteligencia artificial: ¿obstáculo o ventaja para la educación médica superior? Educación Médica Superior, 37(2), 1-5.

Vega Jiménez, J., Lorente Leyva, L. L., & Medina Leon, A. (2023). ChatGPT e inteligencia artificial, señal de alerta para el proceso editorial de revistas médicas. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 34.

Woo, L. J., Henriksen, D., & Mishra, P. (2023). Literacy as a Technology: A Conversation with Kyle Jensen about AI, Writing and More. TechTrends, 67(5), 767-773. https://doi.org/k9pm

Yan, D. (2023). Impact of ChatGPT on learners in a L2 writing practicum: An exploratory investigation. Education and Information Technologies, 1-25. https://doi.org/gsfzfs

Publicades

2023-12-29

Com citar

Saz-Pérez, F., & Pizà-Mir, B. (2023). Desafiament a l’estat de la qüestió en l’ús de ChatGPT en l’àmbit de l’educació l’any 2023. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 17(1), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire.44018

Número

Secció

Estudis i tendències