Més enllà de la innovació docent: de la innovació al coneixement, del coneixement al suport, del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona.

Autors/ores

  • Albert Cornet-Calveras Universitat de Barcelona (UB)
  • Teresa Costas Universitat de Barcelona (UB)
  • Jordi Pardo-Carazo Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2326

Paraules clau:

Innovació i millora docent, coneixement, ensenyament superior, EEES, portfoli, avaluació formativa, modalitats d’ensenyament, competències, aprenentatge, treball cooperatiu

Resum

La implantació dels nous graus com a desenvolupament de les directrius de l’EEES plantegen tot un seguit de reptes per a la comunitat docent en general, i per a la nostra universitat en particular. En aquest article es presenta el marc d’actuacions portades a terme des del principi del 2010 pels responsables de desenvolupar les estratègies de suport a la millora i la innovació docent, orientades a definir un nou model adaptat a les necessitats de l’actor principal de la innovació docent, el professorat. L’article s’inicia amb la descripció del model actual de suport a la innovació a la Universitat de Barcelona, els seus objectius i les accions de suport orientades a fomentar la innovació docent. La reflexió sobre el model actual obre les portes a un procés d’intercanvi d’experiències i valoracions entre els responsables de desenvolupar el model i els principals destinataris, el col•lectiu docent de la UB. Es presenta aquest procés de reflexió portat a terme mitjançant la realització d’un conjunt de tallers d’innovació docent, centrats en cinc dels àmbits d’innovació amb més repercussió en les darreres convocatòries de projectes d’innovació docent. La conclusió i difusió de la feina feta en aquests tallers es presenta en una jornada oberta a la participació de tota la comunitat docent de la UB, realitzada el 4 de març passat amb el títol Sinergies entre la innovació docent i l’EEES. Les conclusions d’aquesta jornada serveixen com a resum d’aquest article i del procés que aquí es descriu.

Biografies de l'autor/a

Albert Cornet-Calveras, Universitat de Barcelona (UB)

Coordinador del Programa de Millora i Innovació Docent

Teresa Costas, Universitat de Barcelona (UB)

Cap de la Secció de Formació de Professorat Universitari, Institut de Ciències de l'Educació

Jordi Pardo-Carazo, Universitat de Barcelona (UB)

Unitat de Recerca i Innovació. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB)

Descàrregues

Publicades

2010-07-19

Com citar

Cornet-Calveras, A., Costas, T., & Pardo-Carazo, J. (2010). Més enllà de la innovació docent: de la innovació al coneixement, del coneixement al suport, del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(2), 79–97. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2326

Número

Secció

Articles d'innovació