Més enllà de la innovació docent: de la innovació al coneixement, del coneixement al suport, del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona.

Albert Cornet-Calveras, Teresa Costas, Jordi Pardo-Carazo

Resum


La implantació dels nous graus com a desenvolupament de les directrius de l’EEES plantegen tot un seguit de reptes per a la comunitat docent en general, i per a la nostra universitat en particular. En aquest article es presenta el marc d’actuacions portades a terme des del principi del 2010 pels responsables de desenvolupar les estratègies de suport a la millora i la innovació docent, orientades a definir un nou model adaptat a les necessitats de l’actor principal de la innovació docent, el professorat. L’article s’inicia amb la descripció del model actual de suport a la innovació a la Universitat de Barcelona, els seus objectius i les accions de suport orientades a fomentar la innovació docent. La reflexió sobre el model actual obre les portes a un procés d’intercanvi d’experiències i valoracions entre els responsables de desenvolupar el model i els principals destinataris, el col•lectiu docent de la UB. Es presenta aquest procés de reflexió portat a terme mitjançant la realització d’un conjunt de tallers d’innovació docent, centrats en cinc dels àmbits d’innovació amb més repercussió en les darreres convocatòries de projectes d’innovació docent. La conclusió i difusió de la feina feta en aquests tallers es presenta en una jornada oberta a la participació de tota la comunitat docent de la UB, realitzada el 4 de març passat amb el títol Sinergies entre la innovació docent i l’EEES. Les conclusions d’aquesta jornada serveixen com a resum d’aquest article i del procés que aquí es descriu.

Paraules clau


Innovació i millora docent; coneixement; ensenyament superior; EEES; portfoli; avaluació formativa; modalitats d’ensenyament; competències; aprenentatge; treball cooperatiu

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2326Copyright (c) 2010 Albert Cornet i Calveras; Teresa Pagés i Costas; Jordi Pardo Carazo

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona