Ús dels blogs com a suport al procés d'ensenyament i aprenentatge en l'Educació Superior

Autors/ores

  • Francesc Balagué-Puxan Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2011.4.1418

Paraules clau:

Blog, edublog, educació superior, tecnologies aplicades a l’educació, aprenentatge electrònic (e-learning), aprenentatge mixt (blended learning)

Resum

Crear un compte, triar un títol i una plantilla. Amb aquestes tres simples accions, Blogger anuncia la senzillesa de crear un blog. Però aquesta senzillesa no té res a veure amb la complexitat de l’ús d’aquestes plataformes en un context educatiu. Es presenta una recerca basada en l’educació superior, concretament en l’ús del blog com a suport al procés d’ensenyament i aprenentatge. S’han fet tres estudis de cas. Els dos primers, basats en dos grups d’estudiants ben diferents, i un tercer cas basat en el mateix blog que documenta, des del seu inici, tot el procés de desenvolupament de la tesi. Aquests casos es complementen amb una extensa revisió bibliogràfica i entrevistes a diferents professors pioners en l’ús de les tecnologies aplicades a la seva docència. A partir de les conclusions, s’obren noves línies de recerca. Una de les més destacades és la mateixa evolució de l’eina i el que s’anomena entorns personals d’aprenentatge (PLE).

Referències

Ardèvol, E.; Bertrán, M.; Calleón, B.; Pérez, C. (2003). «Etnografía virtualizada: La observación participante y la entrevista semiestructurada en línea». Athenea Digital, 3, 72-92.

Blood, R. (2000). «Weblogs: A history and perspective. Rebecca’s Pocket».

http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html.

Boud, D. (2001). «Using journal writing to enhance reflective practice». A: English, L.; Gillen, M. (2001). Promoting journal writing in adult education. New directions in adult and continuing education. San Francisco: Jossey-Bass.

Boyd, D. (2008). «How can qualitative internet researchers define the boundaries of their projects: A response to christine hine». A Markham, A.; Baym, N. (ed.). Internet inquiry: Conversations about method. Los Angeles: Sage, 26-32.

Cobo, C.; Pardo, H. (2007). Planeta web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Barcelona-Mèxic DF: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic - Flacso México.

Conole, G.; De Laat, M.; Dillon, T.; Darby, J. (2006). JISC LXP: Student experience of technologies: Final report.

Ferdig, R. E.; Trammell, K. D. (2004). «Content delivery in the ‘blogosphere’». Technological Horizons in Education Journal, febrer de 2004. http://thejournal.com/articles/16626

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.

Goñi, J. M. (2005). El espacio europeo de educación superior, un reto para la universidad. Barcelona: Octaedro / ICE-UB.

Hine, C. (2000). Virtual ethnography. Londres: Sage.

Hine, C. (2004). Etnografia virtual. Barcelona: UOC.

Latorre, A., Del Rincón, D.; Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: GR92.

Manrique, L. (2004). «El aprendizaje autónomo en la educación a distancia». I Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia.

http://www.ateneonline.net/datos/55_03_Manrique_Lileya.pdf

Mayans, J. (2006). «Etnografía virtual, etnografía banal». III Congreso Online Observatorio para la Cibersociedad. http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=es&id=772

Muela-Meza, Z. M. (2006). «Una introducción a las metodologías de investigación cualitativa aplicadas a la bibliotecología». LIBER: Revista de Bibliotecología, 6 (2).

Norton, L.; Richardson, T. et al. (2005). «Teacher’s beliefs and intentions concerning teaching in higher education». Higher Education, 50 (4), 537-571.

Oravec, J. (2002). «Bookmarking the world: Weblog applications in education». Journal of Adolescent and Adult Literacy, 45 (7), 616-621.

Pérez, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid: La Muralla.

Ramiszowski, A. J. (1997). «Web-based distance learning and teaching: Revolutionary invention or reaction to necessity?». A: Khan, B. (ed.). Web-based instruction. Nova Jersey: Educational Technology Publications.

Ramsden, P. (2005). Learning to teach in higher education (2a ed.). Londres: RoutledgeFalmer.

Richardson, W. (2004). «Blogging and RSS: The ”what’s it?” and ”how to” of powerful new web tools for educators». Infotoday, 11 (1).

Richardson, W. (2006). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms. Califòrnia: Corwin Press.

Rué, J. (2007). Enseñar en la universidad. el EEES como reto para la educación superior. Barcelona: Narcea.

Sangrà, A.; González, M. (2004). La transformación de las universidades a través de las TIC: Discursos y prácticas. Barcelona: Editorial UOC.

Walker, R. (1986). «The conduct of educational case studies: Ethic, theory and procedures». A: Centre Nacional de Recursos (CNREE) (1987). Investigación cualitativa. Madrid: Ministeri d’Educació i Ciència.

Descàrregues

Publicades

2011-01-12

Com citar

Balagué-Puxan, F. (2011). Ús dels blogs com a suport al procés d’ensenyament i aprenentatge en l’Educació Superior. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 4(1), 91–113. https://doi.org/10.1344/reire2011.4.1418

Número

Secció

Ressenyes de tesis doctorals