Aprèn història en anglès! Un projecte d’innovació de llengües estrangeres a l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre

Autors/ores

  • Loreto Meix-Boira Institut Julio Antonio (Móra d’Ebre)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2526

Paraules clau:

Educació secundària, Ciències socials, Anglès

Resum

Aprèn història en anglès! és un projecte d’innovació de llengües estrangeres creat per ensenyar història en anglès a estudiants de secundària la llengua materna dels quals no és l’anglès (CLIL, Content and Language Integrated Learning, també conegut com a AICLE, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera ). El projecte consta de tres blocs que tracten aspectes polítics, socials, econòmics i culturals sobre el món antic, Egipte i Roma, i l’edat mitjana (Life in Ancient Egypt, Ancient Rome i Middle Ages). Amb els materials creats per a aquest projecte, els estudiants tindran l’oportunitat de treballar amb textos atractius i amb una gran varietat d’activitats durant unes 140 hores. L’alumnat prendrà contacte amb les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), ja que part del material es troba a la xarxa i, a més, es tracta d’un projecte interdisciplinari, en el qual es treballen les ciències socials, l’anglès i les TIC. El material és adequat per utilitzar-lo amb alumnes de 12 a 15 anys.

Referències

Commission of the European Communities (1995). White Paper: Teaching and Learning Towards the Learning Society. Brussel·les: Consell d’Europa, DGV. [En línia] http://ec.europa.eu/languages/documents/doc409_en.pdf [Consulta: 30 juny 2012]

Coyle, D. (2002) «Developing CLIL: towards a theory of practice». CLIL in Catalonia, from Theory to Practice. Monographs, núm. 6 (pp.5-29). Barcelona: APAC.

Coyle, D. (2006) Content and Language Integrated Learning Motivating Learners and Teachers. SCILT. Scottish Languages Review. 13 [en línia] http://www.strath.ac.uk/media/faculties/hass/scilt/slr/issues/13/SLR13_Coyle.pdf [Consulta: 30 juny 2012].

Eurydice (2004) Content and Language Integrated Learning (CLIL) At school in Europe. The Netherlands. [En línia] www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?2655 [Consulta: 30 juny 2012].

Huibregtse, I. (2001) Effecten en didactiek van tweetalig voortgezet onderwijs in Nederland. Utrecht: Ivlos.

Langé, G. (2001) Teaching through a foreign language. A guide for teachers and Schools. [En línia] http://www.ub.edu/filoan/CLIL/teachers.pdf [Consulta: 30 juny 2012].

Marsh, D. (2000) Using Languages to learn and learning to use languages. [En línia] http://archive.ecml.at/mtp2/clilmatrix/pdf/1UK.pdf [Consulta: 30 juny 2012].

Marsh, D. (2002) CLIL/EMILE-The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential. [En línia] http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/david_marsh-report.pdf [Consulta: 30 juny 2012].

Marsh, D. (2005) «Adding language without taking away». The Guardian CLIL Debate Association of Teachers of English as a Foreign Language conference. [En línia] http://www.guardian.co.uk/guardianweekly/story/0,12674,1464367,00.html [Consulta: 30 juny 2012].

Mäsh, N. (1993) The German Model of bilingual Education: an Administrator’s Perspective. Clevedon: Baetens Beardsmore.

Navés, T.; Muñoz, C. (1999) CLIL experiences in Spain. [En línia] http://www.ub.edu/filoan/addendumen.html#2 [Consulta: 30 juny 2012].

Nuffield Language Inquiry (2000) Languages: the next generation. The final report and recommendations. Londres: Nuffield Foundation.

Riddle, E. (2005) «Social Development Theory», de Lev Vigotsky. [En línia] http://www.balancedreading.com/vygotsky.html[Consulta: 30 juny 2012].

Van Lier, L. (2004) The ecology of learning. Londres: Sage Publications.

Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society, Cambridge: Harvard University Press.

Wolf, D. (2005) Project D3 Clil Matrix.–Central workshop report. [En línia] http://archive.ecml.at/mtp2/clilmatrix/pdf/wsrepD3E2005_6.pdf [Consulta: 30 juny 2012].

Descàrregues

Com citar

Meix-Boira, L. (2012). Aprèn història en anglès! Un projecte d’innovació de llengües estrangeres a l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 59–82. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2526

Número

Secció

Articles d'innovació