Ficcionalisme i Competències ètiques

Margarita Mauri Álvarez, Begoña Román, Josep Temporal-Oleart

Resum


El ficcionalisme, si més no en la seva versió més pràctica i aplicada, centrada en la literatura, és una eina àmpliament acreditada per la tradició filosòfica; i, possiblement, acreditada també per tots aquells lectors novel·lístics o espectadors teatrals que, a banda del goig estètic o la diversió que n’obtenen, han trobat en la literatura una oportunitat d’interpel·lació antropològica i moral. Es tracta, simplement, d’aprofitar didàcticament aquesta potencialitat que revela el ficcionalisme i d’estimular les dinàmiques intel·lectuals que l’experiència de la literatura suscita. La literatura és un lloc privilegiat de creació (artística i filosòfica) per presentar els fets humans i tots els seus aspectes morals. I, per descomptat, si ho singularitzem a la proposta de l’article, docents i alumnes hi poden acudir per descobrir materials literaris en què hi apareguin les competències ètiques que es consideri oportú de treballar preferentment a cada facultat.

Paraules clau


Competències ètiques; Ficcionalisme; Ètica; Literatura

Text complet:

PDF

Referències


Bloom, L. (1991). Moral Perception and Particularity. Ethics, 101, 701-725.

Donlin-Smith, Th. (1993). Short Stories for Ethics courses. Thinking, 10, 46-48.

Gilligan, C. (1987). La teoría y la práctica. Madrid: S. XXI.

Kohlberg, L. (1992). Psicología del desarrollo moral. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Mèlich, J. C. (2009). Ética y narración. Ars Brevis, 136-150.

Nussbaum, M. (1990). Love’s Knowledge. Oxford: Oxford University Press.

Odero, J. M. (1998). Filosofía y literatura de ficción. Anuario Filosófico, 31, 487-517.

Palmer, F. (1992). Literature and Moral Understanding. Oxford: Clarendon Press.

Ricoeur, P. (1985). Temps et récit, III. Le temps raconté. París: Seuil.

Singer, P. (2005). The Moral of the Story. Oxford: Blackwell.

Steiner, G. (2012). La poesia del pensament. Barcelona: Arcàdia.

Steiner, G., (2011). The Poetry of Thought: From Hellenism to Celan. New York. New Directions Books.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2624Copyright (c) 2013 Margarita Mauri-Álvarez, Begoña Román-Maestre, Josep Temporal-Oleart

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona