Indexació

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte:

LATINDEX, MIAR, DICE, RESH, CIRC

Portals de revistes d'accés obert:

DOAJ

RACO Revistes catalanes amb accés obert

Bases de dades bibliogràfiques:

CrossRef

Dialnet

ULRICHSWEB