Contacte de la revista

Dept. Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona

Contacte principal

Anna Castañer Garriga
Universitat de Barcelona

Suport tècnic

RIDU