Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc s’ha enviat paral·lelament per a la seva avaluació a una altra revista, tret que s’hagi donat una explicació en l’apartat destinat a comentaris a l’editor.

  • Recordeu, com ja hem esmentat, que el fitxer de la tramesa ha d’estar elaborat en Microsoft Word i seguint les indicacions donades i el format de la plantilla.

  • L'article es publicarà en l'idioma en que hagi estat enviat (català, castellà o anglès).

  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció “Normes pels autors/es”, de la pàgina “Quant a la revista”.
  • Es disposa dels drets o autorització per a la publicació d’imatges, fotografies, vídeos, música...

Directrius per a l’autor/a

Els autors que desitgin sol·licitar la publicació d’un article ho faran exclusivament a través de la utilitat on-line de la revista electrònica RIDU. Recordem que per utilitzar aquesta opció, és imprescindible haver completat el procés de registre i disposar dels corresponents noms d'usuari i contrasenya.

La revista NO té càrrecs d'enviament ni de processament d'articles (APCs).

A més, els treballs enviats a la revista hauran de seguir els criteris i recomanacions següents:

1. Els articles han d’estar escrits en Microsoft Word. El format utilitzat per guardar-lo serà preferentment .doc i caldrà seguir les indicacions de la Plantilla RIDU.

2. El text del article pot estar redactat en qualsevol d’aquestes tres llengües: català, castellà o anglès. Més informació sobre ortografia i gramàtica en la guia d'estil de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php).

3. En la primera pàgina constarà

  • Un títol curt però globalitzador i clarament indicatiu del contingut del treball. Aquest títol cal presentar-lo  en l’ idioma del treball i en anglès.
  • Seguidament vindran el nom de l’autor o dels autors del treball, nom del centre o institució al que pertanyen els autors, identificador ORCID i adreça electrònica.
  • Pot fer-se constar en una nota a peu de la primera pàgina, si la investigació o projecte que ha donat lloc al treball ha estat becat per algun centre o institució, si el treball en qüestió s’ha presentat en un congrés, etc.
  • Un resum de com a màxim 300 paraules, que reflecteixi clarament el contingut i resultats del treball. Aquest resum cal que estigui escrit en l’idioma del treball i en anglès.
  • Paraules clau: un màxim de sis termes descriptius del contingut de l’article. S’han de presentar en l’ idioma del treball i en anglès.

4. Si l’article conté imatges, cadascuna haurà d’anar acompanyada en el peu de la imatge, de l’expressió numerada “Taula #:”, “Figura #:” o “Gràfic #:”, en negreta i seguit de dos punts, després dels que hi haurà el títol de la imatge. (per exemple, Figura 1: percentatge d’aprovats en el període 2015/2019) Les imatges que contingui l’article hauran d’estar explícitament citades en el text. Totes les il·lustracions, figures i taules s’han d’ubicar a la posició que el correspon, i no al final del text.

5. Les referències bibliogràfiques estaran ordenades alfabèticament seguint l’estil APA. Tota referència bibliogràfica ha de ser citada en alguna part del text de l'article. 

6. Si dins de les referències hi ha adreces URL, cal indicar l’últim cop en que s’ha verificat que són actives. Aquestes adreces URL s’explicitaran en un format de 10 punts i subratllades. El text subratllat sols es pot utilitzar per les adreces URL. En altres casos, es pot utilitzar lletra en cursiva.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803