ISSN en paper: 2014-1319
ISSN en línia: 2013-2298

Sobre la revista

RIDU, la Revista d'Innovació Docent Universitària, és una publicació destinada a la comunitat universitària, que pretén donar a conèixer aquelles experiències d'innovació i millora docent en l'àmbit universitari. La Revista publica treballs d'innovació docent referents a qualsevol disciplina universitària, fonamentalment treballs de recerca aplicada a la docència, treballs d'experiències docents i treballs sobre materials educatius.

 

Avisos

Call for papers: Pròxim número (Gener 2023) Revista d’Innovació Docent Universitària (RIDU)

2022-07-22

La Revista RIDU, revista d'accés obert, publicarà un nou número el gener de 2023 (número 15) i és per això que estem a l'etapa de crida a autors que vulguin considerar publicar els seus treballs sobre innovació docent. Un cop enviats els originals aquests són sotmesos a una revisió per parells, sent el temps de resposta entre 2 i 6 setmanes (acceptem originals per a aquest número fins a l'1 de desembre de 2022).

Llegir més sobre Call for papers: Pròxim número (Gener 2023) Revista d’Innovació Docent Universitària (RIDU)

Número actual

2022: Núm. 14
Veure tots els números