Equip editorial

Director

 1. Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona

Consell Executiu

 1. Lambert Jorba, Facultat Economia i Empresa -Universitat de Barcelona
 2. Dr Pere Purroy Sánchez, Universitat de Barcelona, Espanya
 3. Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona

Comitè editorial i científic

 1. Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona
 2. Dra Anna Castañer Garriga, Universitat de Barcelona
 3. Dra Gloria Estapé Dubreil, Universitat Autonoma de Barcelona
 4. Dra M Rosa Estela Carbonell, Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya
 5. Dr. Alfonso Javier García González, Universidad de Sevilla
 6. Dr. Ricardo García Ledesma, Universidad Politècnica de Madrid, Espanya
 7. Dr. Ángel Gil Estallo, Universitat Pompeu Fabra
 8. Lambert Jorba, Facultat Economia i Empresa -Universitat de Barcelona
 9. Dr. Miguel Angel Peydro Rasero, Universitat Politècnica de València
 10. Dr Pere Purroy Sánchez, Universitat de Barcelona, Espanya
 11. Dra Carme Ribas Marí, Universitat de Barcelona
 12. Dra Yolanda Troyano Rodríguez, Universidad de Sevilla, Espanya
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona