Orientant la construcció d'oportunitats: una experiència d'aprenentatge servei amb estudiants de postgrau

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2024.16.1

Paraules clau:

Orientació sociolaboral, Aprenentatge servei, Projecte professional, Col·lectius desfavorits, Metodologies actives

Resum

Un dels àmbits de la intervenció psicopedagògica que ha assolit major rellevància en els últims temps, té a veure amb el perfil de l’orientador laboral/professional, sent aquesta una de les interessants sortides professionals per als estudiants que cursen el Màster en Intervenció Psicopedagògica en contextos d’Educació formal i no formal de la Universidad de La Laguna (ULL). En aquest context, s’ha desenvolupat un projecte d’aprenentatge-servei (ApS), amb la finalitat de reforçar la connexió entre la dimensió acadèmica i comunitària de l’aprenentatge universitari. És una manera d’ensenyar i d'aprendre per part de l'alumnat a través d'un servei que es presta a la comunitat. En aquest cas, el projecte ha suposat la col·laboració entre el Departament de Didàctica i Investigació Educativa de la Universidad de La Laguna (2 docents, 1 estudiant de doctorat i 7 estudiants de màster) i la Fundació Don Bosco (3 orientadors laborals i 32 persones en situació de vulnerabilitat social). A través d'aquesta col·laboració, els estudiants del Màster d’Intervenció Psicopedagògica, van traslladar al terreny de la pràctica els coneixements adquirits per contribuir al desenvolupament de competències per a l'ocupació de col·lectius socialment desfavorits. Els resultats obtinguts han posat de manifest que l'experiència ha estat satisfactòria per a tots els col·lectius implicats, tant per als estudiants del màster, com per a joves de la Fundació Don Bosco, que mitjançant les activitats han assolit un millor coneixement de si mateixos i han desenvolupat habilitats per a millorar les seves capacitats d'ocupabilitat. L'experiència desenvolupada obre una via de col·laboració important per a l'atenció i Orientació de col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Referències

Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Waddington, D. I., Wade, C. A., y Persson, T. (2015). Strategies for teaching students to think critically: A meta-analysis. Review of Educational Research, 85(2), 275-314. https://doi.org/10.3102/0034654314551063

Álvarez-Pérez, P., López-Aguilar, D., y Garcés-Delgado, Y. (2021). Estudio sobre compromiso y expectativas de autoeficacia académica en estudiantes universitarios de grado. Revista Educar, 57(2), 481-499. https://doi.org/10.5565/rev/educar.1316

Aramburuzabala, P. (2018). ¿Por qué funciona el Aprendizaje-Servicio? En C. Naval, y E. Arbués (Coords.), Hacer la Universidad en el espacio social (pp. 77-96). Eunsa.

Batlle, R. (2013). El Aprendizaje-Servicio en España: el contagio de una revolución pedagógica necesaria. PPC.

Bringle, R. G., y Hatcher, J. A. (1995). A service-learning curriculum for faculty. Michigan Journal of Community Service Learning, 2(1), 112-122. https://hdl.handle.net/1805/4591

Butin, D. W. (2003). Of what use is it? Multiple conceptualizations of service learning within education. Teachers College Record, 105(9), 1674-1692. https://doi.org/10.1046/j.1467-9620.2003.00305.x

Cámara, A. M., Díaz, E. M., y Ortega, J. M. (2017). Aprendizaje-servicio en la universidad: ayudando a la escuela a atender a la diversidad a través de las TIC. Bordón. Revista De Pedagogía, 69(3), 73-87. https://doi.org/10.13042/Bordon.2017.51320

Chesbrough, R. D. (2011). College Students and Service: A mixed Methods Exploration of Motivations, Choices, and Learning Outcomes. Journal of College Student development, 52(6), 687-705. https://doi.org/10.1353/csd.2011.0071

Chiva-Bartoll, O., Pallarés-Piquer, M., y Gil-Gómez, J. (2018). Aprendizaje-servicio y mejora de la Personalidad Eficaz en futuros docentes de Educación Física. Revista Complutense de Educación, 29(1), 181-197. https://doi.org/10.5209/RCED.52164

Chiva-Bartoll, O., Salvador-Garcia, C., Capella-Peris, C., y Maravé-Vivas, M. (2019). Aprendizaje-servicio en la formación inicial docente: desarrollo de la inclusión en el área de didáctica de la expresión corporal. Bordón. Revista De Pedagogía, 71(3), 63-77. https://doi.org/10.13042/Bordon.2019.67773

Corrales, C., y Andrade, J. S. (2021). La institucionalización del Aprendizaje-Servicio como camino para la Universidad socialmente responsable. Estudios pedagógicos (Valdivia), 47(4), 109-126. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000400109

Costa-París, A., Naval, C., Arbúes, E., y Ibarrola-García, S. (2018). Perspectiva del alumnado universitario de sus prácticas de Aprendizaje-Servicio. En V. Martínez, N. Melero, E. Ibáñez, M. C., Sánchez (Eds.), Aprendizaje-Servicio en la Universidad: una metodología docente y de investigación al servicio de la justicia social y el desarrollo sostenible (pp. 53-58). Comunicación Social.

Escofet, A., y Fuertes, M. T. (ed.) (2018). Construint vincles entre universitat i societat. Edicions de la Universitat de Barcelona.

Figuera, P. (coord.) (2013). Orientación Profesional y Transiciones en el mundo global. Laertes.

Holgueras, A. I. (2016). Análisis de la influencia de la orientación profesional en los jóvenes en situación de abandono escolar. Educatio Siglo XXI, 34(1), 137-156. https://doi.org/10.6018/j/253251

Iyer, R., Carrington, S., Mercer, L., y Selva, G. (2016). Critical service-learning: promoting values orientation and enterprise skills in pre-service teacher programmes. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 46(2), 133-147. https://doi.org/10.1080/1359866X.2016.1210083

Jacoby, B. (2015). Service-Learning Essentials: Questions, Answers, and Lessons Learned. Josey-Bass.

Lemoine, C. (2002). Risorse per il balancio di competenze. FrancoAngeli.

Llanes-Ordóñez, J., Figuera-Gazo, P., Jurado-De los Santos, P., Romero-Rodríguez, S., y Torrado-Fonseca, M. (2015). La transición a los estudios de máster en el ámbito de la educación: El caso de la universidad española. En T. Raitz, y P. Figuera (orgs.), Transições dos estudantes: Reflexões iberoamericanas (pp. 67-85). Curitiba, Brasil: CRV.

López-Aguilar, D., Álvarez-Pérez, P., y Garcés, Y. (2021). El engagement académico y su incidencia en el rendimiento del alumnado universitario de grado de la Universidad de La Laguna. RELIEVE, 27(1), art. 5. https://doi.org/10.30827/relieve.v27i1.21169

López-Fernández, I., y Benítez-Porres, J. (2018). El aprendizaje servicio en la universidad: una experiencia en el marco de una asignatura del Grado en Educación Primaria. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 16(2), 195-210. https://doi.org/10.4995/redu.2018.9127

Martínez, M. (2010). Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades. Octaedro.

Ochoa, A., y Pérez, L. (2019). El aprendizaje servicio, una estrategia para impulsar la participación y mejorar la convivencia escolar. Psicoperspectivas, 18(1), 1-13. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue1-fulltext-1478

Pérez-Pérez, C., González-González, H., Lorenzo-Moledo, M., Crespo-Comesaña, J., Belando-Montoro, M. R., y Costa, A. (2019). Aprendizaje-Servicio en las universidades españolas: un estudio basado en la percepción de los equipos decanales. RELIEVE, 25(2), art. 4. http://doi.org/10.7203/relieve.25.2.15029

Puig, J. M., Batlle, R., Bosch, C., y Palos, J. (2007). Aprendizaje-servicio. Educación para la ciudadanía. Octaedro.

Redondo-Corcobado, P., y Fuentes, J. L. (2020). La investigación sobre el Aprendizaje-Servicio en la producción científica española: una revisión sistemática. Revista Complutense de Educación, 31(1), 69-82. https://doi.org/10.5209/rced.61836

Rubio, L., y Escofet, A. (coord.) (2017). Aprendizaje-servicio (ApS): claves para su desarrollo en la Universidad. Octaedro.

Savickas, M. L. (2012). Life Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st Century. Journal of Counseling & Development, 90(1), 13-19. https://doi.org/10.1111/j.1556-6676.2012.00002.x

Serreri, P. (2005). Balance de competencias y formación. Aspectos teóricos y dimensiones de aplicación. En A. Alberici, y P. Serreri, Competencias y formación en la edad adulto. El balance de competencias. Laertes.

Silva Quiroz, J., Maturana Castillo, D. (2017). Una propuesta de modelo para introducir metodologías activas en educación superior. Innovación Educativa, 17(73), 117-132. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v17n73/1665-2673-ie-17-73-00117.pdf

Soneira, C. (2019). L’aprenentatge i Servei: mètode d’ensenyament i manera de vincular la universitat i la societat. RIDU. Revista d’Innovació Docent Universitària, 11, 91-103. https://doi.org/10.1344/RIDU2019.11.8

Vázquez, V. (2015). El aprendizaje-servicio: una estrategia para la formación de competencias en sostenibilidad. Foro de Educación, 13(19), 193-212. https://doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.009

Yatchinovsky, A., y Michard, P. (1994). Le bilan personnel et professionnel. ESF.

Zabalza, M. A. (2012). El estudio de las “buenas prácticas” docentes en la enseñanza universitaria. REDU. Revista de Docencia Universitaria, Monográfico: Buenas prácticas docentes en la enseñanza universitaria, 10(1), 17-42. http://dx.doi.org/10.4995/redu.2012.6120

Zayas, B., Gozálvez, V., y Gracia, J. (2019). La Dimensión Ética y Ciudadana del Aprendizaje Servicio: Una apuesta por su institucionalización en la Educación Superior. Revista Complutense de Educación, 30(1), 1-15. https://doi.org/10.5209/RCED.55443

Descàrregues

Publicades

2024-01-30

Número

Secció

Articles