Estudi avaluatiu i competencial de les pràctiques professionalitzadores en la titulació d'Empresarials i d'Administració i Direcció d'Empreses

Anna Tena Tarruella, Anna Vendrell Vilanova

Resum


En el present estudi pretenem aportar informació del programa de pràctiques que es realitza en la Facultat de Dret i Economia i, d’una forma més específica, respecte a com s’ha dut a terme la seva avaluació. Comencem amb una breu revisió històrica, per després passar a descriure els objectius, continguts i l’estudi avaluatiu d’aquest programa de pràctiques. Finalment, s’enumeren una sèrie de propostes de millora i adaptació, en relació a les competències que considerem ha d’adquirir l’estudiant, que poden servir de guia d’implementació dels pràcticum en els centres universitaris, amb la implementació de l’espai comú d’educació superior europeu

Paraules clau


Prácticas profesionalizadoras, Adaptación al EEES, Valoración de experiencias

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001654

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona