L’adaptació del sistema universitari espanyol a les noves demandes socials: des dels objectius a les reformes

Amelia Diaz Alvarez, Ernest Pons Fanals

Resum


Malgrat existeix un alt consens sobre quins han de ser els objectius de les reformes que han de conduir al nostre país a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, no és menys cert que el consens ha estat i és menor en relació a les mesures a prendre. I, més enllà del procés d'implantació de les noves titulacions, que finalitzarà en els propers mesos, existeixen encara moltes incerteses en relació al procés de canvi de model curricular i de cultura docent requerit. En aquest sentit, l'objectiu d'aquest article és analitzar els canvis que està suposant i suposarà per a les universitats espanyoles el procés d'adaptació a l'EEES, centrant-nos no tant en les reformes formals com en els processos de canvi reals. En particular, es posa especial atenció a les implicacions que tenen, tant a nivell organitzatiu com a nivell docent, les necessitats derivades del model curricular de l'EEES. A partir d'aquesta anàlisi, l'article conclou amb la identificació d'una sèrie de qüestions que es consideren molt rellevants per a aquest procés, que estan pendents de resoldre, i que hauran de ser resoltes definitivament al llarg dels propers mesos.

Paraules clau


Espacio Europeo de Educación Superior, competencias, créditos ECTS

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001660

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona