Las vibrantes del español en habla espontánea

Autors/ores

  • Núria Ortiz de Pinedo Sánchez Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2012.8.44-67

Paraules clau:

ensenyança de la pronunciació, parla espontània, vibrants, anàlisi acústic

Resum

Aquest treball de recerca és de caràcter empíric, descriptiu i instrumental. La pronunciació es una necessitat no coberta a l'aula, no es disposa d'un material en el que s'utilitzi la llengua oral espontània per a treballar-la. En aquest estudi ens proposem analitzar quines son les realitzacions reals de les vibrants en situacions de comunicació real amb la finalitat de modificar, a partir dels resultats obtinguts en aquest estudi, l'ensenyança de la pronunciació basant-la en exemples significatius per a l'alumne, en la comunicació oral. Aquest és un estudi prospectiu i més endavant en futures investigacions, desprès d'haver ampliat l'anàlisi de les vibrants del espanyol mitjançant un corpus que engloba totes les varietats dialectals de l'espanyol, ens dedicarem a portar a terme l'explotació de les implicacions didàctiques que pot tenir aquest estudi. L'anàlisi es s'efectua amb el programa d'anàlisi fonètic PRAAT que ens mostra tant el oscil·lograma com l'espectrograma dels sons. El corpus utilitzat, de parla espontània, està compost per 122 enunciats orals, més de 6 hores de gravació obtingudes de diferents programes de televisió. D'aquest corpus s'han extret un total de 197 vibrants que ens han permès descriure els trets característics dels mateixos. Mostrem els resultats de l'anàlisi acústic i sistemàtic de les diverses realitzacions dels sons de les vibrants per a poder caracteritzar-los acústicament en situacions de comunicació real, de parla espontània.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES