Barberà i Cuní: dos models entonatius per a programes informatius

Nil Torrent Adell

Resum


En aquest treball, s’analitza i es descriu el model entonatiu de dos dels presentadors més coneguts de programes informatius (entrevistes i tertúlies) de la televisió catalana, Jaume Barberà i Josep Cuní. La investigació s’ha basat en el mètode Anàlisi Melòdica de la Parla i s’ha dut a terme utilitzant, principalment, l’aplicació d’anàlisi i de síntesi de veu Praat, i el programa SPSS per comprovar-ne la significativitat. S’han descrit els trets que tenen en comú ambdós locutors i els trets en els quals divergeixen, i s’ha constatat que en la locució del cos del contorn presenten diferències significatives: Barberà marca gairebé totes les síl·labes tòniques de les paraules del contorn amb ascensos elevats, davant de Cuní, que en marca menys, també en tòniques, i amb ascensos tonals més discrets. Pel que fa a l’ús de patrons i de trets melòdics propis del català en parla espontània, els presentadors només n’utilitzen una part i de manera força recurrent, fet que dóna un ritme característic al seu discurs.

Paraules clau


Models entonatius; presentadors de televisió; programes informatius; català

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2015.11.87-102

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona