Barberà i Cuní: dos models entonatius per a programes informatius

Autors/ores

  • Nil Torrent Adell Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2015.11.87-102

Paraules clau:

Models entonatius, Presentadors de televisió, Programes informatius, Català

Resum

En aquest treball, s’analitza i es descriu el model entonatiu de dos dels presentadors més coneguts de programes informatius (entrevistes i tertúlies) de la televisió catalana, Jaume Barberà i Josep Cuní. La investigació s’ha basat en el mètode Anàlisi Melòdica de la Parla i s’ha dut a terme utilitzant, principalment, l’aplicació d’anàlisi i de síntesi de veu Praat, i el programa SPSS per comprovar-ne la significativitat. S’han descrit els trets que tenen en comú ambdós locutors i els trets en els quals divergeixen, i s’ha constatat que en la locució del cos del contorn presenten diferències significatives: Barberà marca gairebé totes les síl·labes tòniques de les paraules del contorn amb ascensos elevats, davant de Cuní, que en marca menys, també en tòniques, i amb ascensos tonals més discrets. Pel que fa a l’ús de patrons i de trets melòdics propis del català en parla espontània, els presentadors només n’utilitzen una part i de manera força recurrent, fet que dóna un ritme característic al seu discurs.

Referències

Cantero, F.J. (2002): Teoría y análisis de la entonación, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona.

Cantero Serena, F. J. / Font-Rotchés, D. (2009): «Protocolo para el análisis melódico del habla». Estudios de Fonética Experimental, XVIII. pàg. 17-32.

De-la-Mota, C.; Rodero, E. (2010). La demarcación entonativa y el énfasis en la locución de los editories de boletines informativos radiofónicos. SEL 2010, Santiago de Compostela

De-la-Mota, C.; Rodero, E. (en premsa, 2011). “La entonación en la información radiofónica”. Anejo de Quaderns de Filologia. “La entonación Hispánica”, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Universitat de València.

Font-Rotchés, Dolors (2007): L'entonació del català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font-Rotchés, Dolors (2011): “Èmfasis bàsics de l’entonació en els contorns del català central”. Lloret, M. R; Pons, C. (ed): Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana: 193-216.

Font-Rotchés, Dolors, Machuca, Maria J. (2010): “Énfasis en los eslóganes publicitarios de radio y televisión”. Icono 14, Revista de Educación y nuevas tecnologías, n. A4, Madrid, pp. 591-605

Font-Rotchés, Dolors i Paloma, David (2010):'Notas sobre los énfasis de palabra en los titulares televisivos'. Icono 14. Revista de Educación y nuevas tecnologías, n. A4, Madrid, pp.481-499.

Font-Rotchés, Dolors; Paloma, David (2012): 'Tendencias entonativas en los titulares televisivos en catalán', Círculo de Lingüística Aplicada, 51, 50-81.

Font-Rotchés, Dolors; Paloma, David (2013): «Ramon Pellicer versus Xavi Coral. Caracterització de l’entonació dels titulars televisius». Casanova, E.; Calvo, C. (ed): Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. Berlín: W. De Gruyter, vol. VI, 471-482.

Paroo Nihalani, P i Po Lin, T. (1998). “ Intonation Patterns in News Broadcasts”. World Englishes, 17: 15–29

Rodero, E. (2006). "Analysis of intonation in news presentation on television". A: Botinis, A. (coord.). Experimental Linguistics, University of Athens, 209-213.

Wolters, M., Mixdorff, H. (2000): Evaluating radio news intonation - autosegmental versus superpositional modelling. INTERSPEECH pp. 581-584.


Descàrregues

Publicades

2016-02-28

Número

Secció

ARTICLES