LES VOCALS MITJANES DELS PARLANTS DE TWI EN LA PARLA ESPONTÀNIA DEL CATALÀ

Laura Carrasco, Neus Frigolé, Xavier Planàs

Resum


A les societats actuals hi ha la convivència de diferents comunitats lingüístiques en un mateix marc social degut als fluixos migratoris. Thomason (2011) parla de contacte de llengües quan s’utilitza més d’un llenguatge en el mateix lloc al mateix moment. Aquest contacte pot generar situacions d’influència entre llengües que provoquen certes interferències entre elles. Per aquest motiu, hem volgut explorar si s’observen fenòmens de transferència fonètica en les vocals mitjanes dels parlants de Twi en la parla espontània del català. En aquest estudi s’han descrit acústicament les vocals mitjanes i s’han comparat els resultats obtinguts amb l’estudi de Rius-Escudé (2015) en què es descriuen les vocals del català central en parla espontània. L’anàlisi de les vocals s’ha realitzat mitjançant el programa d’anàlisi fonètic Praat. El corpus de parla espontània utilitzat està compost per 144 enunciats obtinguts a partir d’una interacció professor-alumne. Els resultats demostren que entre les vocals mitjanes dels parlants de Twi en parla espontània del català i les vocals del català central analitzades per Rius-Escudé no hi ha diferències significatives i per tant, no podem parlar de transferència fonètica. Les diferències més notòries es troben en la producció de la [ɛ] i la [e].


Paraules clau


parla espontània, vocals mitjanes, parlants Twi.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2019.15.23-49

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona