LA PERCEPCIÓ DE LA PARLA I LA PARLA DELS INFANTS

Glòria Ester Subias

Resum


Els infants de 2-3 anys, encara no alfabetitzats, solen produir una parla que es considera que presenta característiques diferenciadores respecte del model adult que senten.

 

S’han analitzat els factors que intervenen entre percepció i producció de la parla en interacció  infant-mestra en una mostra de 617 paraules, per conèixer si els processos de simplificació fonològica establerts per a aquesta edat, són la causa de les “errades”, o més aviat són degudes a l’acomodació de l’infant al reproduir el model que percep.

 

El resultat de l’anàlisi en correlació infants-mestres ha demostrat un alt grau de coincidència en les produccions dels dos i per tant es va concloure que les errades no van ser a causa d’un desenvolupament fonològic deficient, atès que eren infants amb capacitats cognitives i comunicatives adequades, sinó a processos de simplificació fonològica que responien a les característiques pròpies de la parla espontània.


Paraules clau


Parla espontània, percepció, producció, processos de simplificació fonològica, competència comunicativa

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2019.15.50-80

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona