Anàlisi de la qualitat de la veu dels Mestres d'Educació Infantil i Primària

Autors/ores

  • Assumpció Segura Huguet
  • Edmon Elgström Misol

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2019.15.81-118

Paraules clau:

Veu, Qualitat vocal, Jitter, Schimmer, HNR, Docent

Resum

S'ha realitzat una anàlisi objectiva sobre el grau de salut vocal dels mestres d’educació infantil i primària que treballen en els centres públics de Catalunya. Les dades de l'estudi han estat analitzades i processades fent servir els paràmetres acústics de la qualitat vocal: Jitter, Schimmer i HNR. En conjunt, es detecta una clara presència de problemes de veu entre el col.lectiu docent (especialment, disfonia) que aconsella implantar una formació específica en els estudis de formació de mestres.

Referències

Aguinaga, I. (1988): Las alteraciones faringolaríngeas en el profesorado de E.G.B. de Pamplona. Tesis doctoral. Facultad de Medicina, Universidad de Navarra.

Amir, O.; Wolf, M. i Amir, N. (2008): A clinical comparison between two acoustic analysis softwares: MDVP and Praat. Biomedical Signal Processing and Control.

Aronson, A. (1985): Clinical voice disorders. An interdisciplinary approach. New York. Thieme Inc.

Bustos, I. (2000): Trastornos de la voz en edad escolar. Archidona: Aljibe.

De Saint-Exupéry, A. (1967): El Petit Princep. Barcelona: Estela

Deliyski, D. (1993): “Acoustic model and evaluation of pathological voice production”, a Acta 3-rd Conference on Speech Communication and Technology EUROSPEECH'93, Berlin, Germany, pp.1969-1972.

Elgström, E. (2005): Adequació del camp vocal dels mestres de música. Tesi Doctoral: Dep. de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal de la Univ. de Barcelona.

Elgström, E. (2007): “La formació vocal: una matèria pendent en els estudis de Magisteri a l’estat espanyol”. Revista Guix, 332, 71-83.

Elgström, E. (2009): “L’educació vocal en la formació inicial dels docents a l’estat espanyol: descripció de la situació actual i propostes per generar un canvi”. Revista Temps d’Educació.

Fiuza, M. J. (1995): Las disfonías disfuncionales en los maestros de la comunidad autónoma de Galicia. Tesis doctoral. Facultad de Psicología, Universidad de Santiago de Compostela.

Jackson-Menaldi, M.C.A. (2002): “Patología vocal y su reeducación”, a Jackson-Menaldi, M.C.A. (coord.): La voz patológica (245-266). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Muñoz López, J. (1997): Análisis acústico y perceptivo de la voz: valores normativos y alteraciones en la voz patológica. Tesis doctoral. Facultad de Psicología, Universidad de Granada.

Piñero, I. i Pire de Bastidas, B. (2002): “Análisis acústico de la voz en pacientes con disfonía funcional, antes y después de la terapia”. Servicio de foniatría Hospital Central Antonio María Pineda, a “Boletin Médico de Postgrado” Vol. XVIII, número 1 enero UCLA. Decanato de Medicina Barquisimetro, Venezuela.

Preciado, J.; Pérez, P.; Calzada, M. i Preciado, P. (2005): “Examen de la función vocal y análisis acústico de 905 docentes de La Rioja”, a Acta de la Sociedad española de otorrinolaringología y patología cérvico-facial, vol 56, p261-272. Madrid: Saned.

Puyuelo, M i Llinás, M. A. (1992): “Problemas de voz en docentes” a Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, XII, 2, 76-84.

Urrutikoetxea, A.; Ispizua, A; Matellanes, F. (1995): “Pathologie vocals chez les professeurs: un etude video-laryngo-stroboscopique de 1046 professeurs”. Rev. Laryngol Otol Rhinol,116:255-262.18.

Wolf, V.; Fith, J.; Cornell, R. (1995): “Acoustic Prediction of Severity in commonly occurring voice problems”. Journal Speech Hear Res April 38 (2) 273-279.

Descàrregues

Publicades

2020-02-10

Número

Secció

ARTICLES