LA ENTONACIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL ESPAÑOL HABLADO POR CHINOS

Tianshu Zhao

Resum


Aquest estudi té com a objectiu descriure els trets de l'entonació dels enunciats interrogatius absoluts de l'espanyol parlat per xinesos en parla espontània. Per a tal finalitat, s'ha establert un corpus de 82 enunciats emesos per cinc informants xinesos nadius que parlen espanyol. Després d'analitzar tots els enunciats amb el mètode Anàlisi Melòdica de la Parla (AMP), s'ha trobat que dins del corpus només hi ha 16 enunciats (19,5%) que segueixen els patrons /+ interrogatius/ de l'espanyol peninsular, mentre que la majoría, un 80,5%, es caracteritzen per presentar melodies pròpies d’enunciats suspesos i, en menys casos, declaratius i emfàtics. A més, els resultats mostren que hi ha diferències entre els parlants del nord i del Sud de Xina quan parlen espanyol, la qual cosa indica que cal fer un estudi més complet en el futur per comprovar si és un fenomen significatiu.


Paraules clau


Entonació, Anàlisi melòdica, Preguntes absolutes, Espanyol parlat per xinesos

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2019.15.119-140

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona