La pronunciación en la clase de lenguas extranjeras

Marta Bartolí Rigol

Resum


En aquest article es recullen algunes reflexions sobre la situació actual de la pronunciació en la didàctica de les llengües estrangeres. Després d’una aproximació als conceptes bàsics, es tracten diversos aspectes de la didàctica de la pronunciació i es posa de manifest la necessitat d’un canvi d’enfocament per tal d’actualitzar-la d’acord amb l’ensenyament comunicatiu de la llengua.

Paraules clau


Didàctica de la pronunciació; fonètica; correcció fonètica; adquisició fònica; interllengua; accent estranger.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2005.1.%25p

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona