Selección de sonidos para in curso de inmersión de español como lengua segunda y extranjera (ELSE) para angloparlantes: caso de aplicación en el programa de español para extranjeros de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

Sofía Romanelli, Susana Chiatti, M. Laura Sordelli

Resum


Aquest article té tres objectius: proposar una metodologia per a la selecció dels sons de l’espanyol com a llengua segona i estrangera (ELSE) per a ensenyar en un curs d’immersió, presentar una anàlisi contrastiva dels sons vocàlics i consonàntics de l’espanyol del Riu de la Plata (ERP) i de l’anglès americà general (AAG), i elaborar un inventari dels sons de l’ERP que haurien de ser tractats en una classe d’ELSE.

Paraules clau


espanyol del Riu de la Plata; sons vocàlics; sons consonàntics; anglès americà general; metodologia de selecció

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2010.6.112-123

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona