ESTUDI COMPARATIU EN PROCESSOS PARTICIPATIUS PER A LA REGENERACIÓ DE TRES BARRIS DEL CENTRE HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE PUEBLA MITJANÇANT LA LÍNIA DE RECERCA: ESPAI PÚBLIC, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CENTRE HISTÒRIC. SAN ANTONIO, EL REFUGIO I SANTA ANITA

Autors/ores

  • Christian de la Torre "Benemérita Universidad Autónoma de Puebla"
  • Paloma Morales "Benemérita Universidad Autónoma de Puebla"
  • Bernardo Aco "Benemérita Universidad Autónoma de Puebla"
  • Maricurz Bautista v
  • Adriana Hernández
  • César Rojas

Paraules clau:

barri, recerca, participació ciutadana, processos, espai públic

Resum

El present treball aborda el problema de la participació ciutadana a tres barris antics de la ciutat de Puebla, a Mèxic: San Antonio, El Refugio y Santa Anita. Aquests barris han estat al marge de les actuacions arquitectòniques urbanes i dels processos incloents que incideixen en un benefici de la zona. Entre els problemes comuns hi figuren la visió de caràcter especulatiu, atès que els immobles que s'aixequen en aquests tres sectors es troben molt deteriorats per la manca d'intervencions, la manca de pressupost per part dels amos i els arrendataris i per la poca visió de les institucions a l'hora de promoure algun programa.
La inseguretat es filtra en aquests sectors per la manca d'oportunitats dels residents, que veuen en aquests barris rendes baixes i, per tant, un lloc propici per a viure-hi.
La inclusió d'estudiants d'arquitectura, urbanisme, ciències polítiques, comunicació i conservació del patrimoni dins la línia de recerca Espai Públic, Participació Ciutadana i Centre Històric, promoguda per la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sota un investigador amfitrió des de l'estiu de 2012 fins a l'any present, ha abordat diverses iniciatives, com poden ser l'impuls d'una biblioteca al barri de San Antonio, la donació de plantes i arbres al barri de El Refugio per part de l'àrea de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, així com l'elaboració d'un projecte executiu del parc de Santa Anita amb un pressupost superior als quatre milions de pesos per alumnes d'arquitectura i de pràctiques professionals. Les esmentades actuacions incideixen en aquests llocs, on no s'hi acostumaven a realitzar treballs amb la comunitat, on la població es troba afectada per un procés d'inseguretat i desconeixement de com apropar-se a les instàncies corresponents; tot això, a banda de l'apatia que les ha conduït a la fragmentació com a societat o comunitat.
Els processos de participació en aquestes tres zones, malgrat trobar-se al nord-oest del centre històric i aparentar una homogeneïtat de necessitats, són diversos i complexos, per la qual cosa hom arriba a la conclusió que no hi ha receptes específiques als processos participatius, sinó que cal actuar segons la situació a la que s'enfronti cada grup.

En aquest moment, aquesta línea pretén seguir alimentant aquestes zones amb la presència de joves que compten amb el suport de la Universitat i seguir gestionant amb les instàncies corresponents (per exemple, l'Ajuntament) per al benefici d'aquests barris antics.

Publicades

2013-12-01

Com citar

de la Torre, Christian, Paloma Morales, Bernardo Aco, Maricurz Bautista, Adriana Hernández, and César Rojas. 2013. “ESTUDI COMPARATIU EN PROCESSOS PARTICIPATIUS PER A LA REGENERACIÓ DE TRES BARRIS DEL CENTRE HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE PUEBLA MITJANÇANT LA LÍNIA DE RECERCA: ESPAI PÚBLIC, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CENTRE HISTÒRIC. SAN ANTONIO, EL REFUGIO I SANTA ANITA”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration, no. 28 (December):78-96. https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/18849.

Articles més llegits del mateix autor/a