Connectors urbans. Continuïtat Rambla Ciutat d’Asunción (2016)

Autors/ores

  • Rocío Arévalo
  • José Luis Castro Mellado "Arquitecto"
  • Estefany Dávila

Paraules clau:

Territori, Cohesió Urbana i Social, sostenibilitat, Participació ciutadana, Baró de Viver, Bon Pastor.

Resum

En aquest article es presenta la síntesi d’un exercici acadèmic dirigit al disseny dels principals espais públics al voltant de l’eix, és la connexió entre el veïnatge de Baró de Viver i Bon Pastor: eix que resulta de la unió de la Rambla Ciutat d’Asunción, carrer Fra Juniper Serra i zones perifèriques. Aquest projecte pretén dotar d’equipament i vegetació, deslocalització d’estacionaments i recuperació d’espai públic per promoure el moviment de vianants i el gaudi exterior de la comunitat, aspectes molt reduïts a causa del predomini del paisatge industrial a la zona. A més, s’ha desenvolupat un pla participatiu per promoure l’acceptació i potenciació de la comunitat en relació amb el projecte espacial públic.

Referències

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Recuperado en marzo de 2016 de: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Hábitat Urbá – Planejament (feb, 2014). Proposta d´ Ordenacio´ a l´entorn del Torrent de la Estadella.

BENITO URBAN, Equipamiento Urbano. Mobiliarios varios. Recuperado entre marzo y junio de 2016 de http://www.fdb.es/es/

BREINCO BLUE FUTURE, Eco-logic product. Mobiliarios varios. Recuperado entre marzo y junio de 2016 de: http://www.breincobluefuture.com/es

EQUIPO DOCENTE TALLER DE GESTIÓN DE PROYECTOS “Cohesión Urbana”. On the Waterfront.vol. 38, nr 2, 30th June 2015. ISBN: 1139-7365

ESCOFET. Mobiliarios varios. Recuperado entre marzo y junio de 2016 de: http://www.escofet.com/

FERNÁNDEZ, P.; NAVAS, I.; MARÍN, F. “Paseo de la Ribera”. On the Waterfront , vol. 38, nr 2, 30th June 2015. ISBN: 1139-7365

INSTITUTO CARTOGRÁFICO DE CATALUÑA. Generalitat de Cataluña. Imágenes de Mapas, recuperadas entre marzo y junio de 2016 de: http://www.icc.cat/

LOPEZ, M. Y DÍAZ, S “Eco Polígono Industrial”. On the Waterfront. vol. 38, nr 2, 30th June 2015. ISBN: 1139-7365

MIHONG, K.; GREGO, I Y SORIA, J. “Mejorando la Conectividad entre Baró de Viver y Bon Pastor”. On the Waterfront, vol. 38, nr 2, 30th June 2015. ISBN: 1139-7365

SANTA & COLE. Mobiliarios varios. Recuperado entre marzo y junio de 2016 de:http://www.santacole.com/en/

Descàrregues

Publicades

2018-02-22

Com citar

Arévalo, Rocío, José Luis Castro Mellado, and Estefany Dávila. 2018. “Connectors Urbans. Continuïtat Rambla Ciutat d’Asunción (2016)”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration 60 (5):3-30. https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/21575.