No 20 (2012): Una mirada postcolonial sobre la monumentalitat. Temes sobre teoria i interdisciplinarietat III