Entrar en relació i aprendre junts a partir de la descolonització dels cossos

Sara-Victoria Carrasco-Segovia

Resum


Aquest article neix a partir de l'experiència que m'ha significat compartir i investigar amb professors d'art en formació en una universitat pública a Xile, durant el treball de camp. Aquesta etapa buscava conèixer, mitjançant un procés de reflexió permanent i des de les pròpies experiències dels subjectes, de quina manera van construint les seves corporeïtats i accions performatives a partir de les diverses pràctiques i discursos entorn del cos que s'empren en la seva formació. Per a això, es va dur a terme un estudi de cas col·lectiu, que va constar amb la presència de vuit estudiants entre 20-27 anys.

A partir d'aquí, aquest article proposa la idea d'obrir espais a la veu de l'alumnat i als petits relats, per construir des d’aquí, coneixements en relació que ajudin a repensar la presència del cos dins de l'educació formal i les pràctiques educatives. Obrir espais a altres maneres d'entendre les pràctiques pedagògiques des del cos, entenent-ho com a espai d'experiència i des d'on es construeixen coneixements. Acceptar i respectar les subjectivitats dels subjectes per propagar en els joves un rol principal enfront del seu procés de formació. I finalment, fer visible l'invisible dins de l'educació.


Paraules clau


Cos; Corporeïtat; Accions performatives; Educació; Experiència

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.2825

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona