Les comunitats virtuals per a la formació permanent del professorat.

Begoña Gros-Salvat

Resum


Les xarxes socials, cada dia més presents a Internet, mostren la importància d’una nova forma d’organització social a través de la xarxa. Les xarxes digitals creen noves comunitats no dependents de territoris físics ni espai-temporals. Nous espais, nous mitjans i noves formes de comunicació i producció del coneixement que necessàriament fan reconsiderar la formació i el desenvolupament professional de docents i educadors. El repte dels propers anys no està centrat en l’accés a Internet sinó en la formació de ciutadans que puguin ser capaços d’aprendre i contribuir a la xarxa. Les comunitats virtuals d’aprenentatge i de pràctica tenen un gran potencial per a la formació permanent del professorat.Paraules clau


Comunidades virtuales; comunidades de práctica; formación permanente; ciudadanía digital; formación ciudadana

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2008.1.1111

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona