El rol del professor en l’aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

Autors/ores

  • Ingrid Noguera-Fructuoso Universitat de Barcelona (UB)
  • Begoña Gros-Salvat Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3235

Paraules clau:

Rol del profesor, Trabajo en equipo, Conocimiento, Nuevas tecnologías

Resum

En aquest article es presenten els resultats d'una investigació sobre el canvi de rol que es produeix en el professorat en l'ús de les TIC com a eina per a l'aprenentatge col·laboratiu en educació primària i secundària. L'interès es focalitza en l'ús concret d'una eina dissenyada per a l'aprenentatge col·laboratiu, el BSCL, sota el model pedagògic de qüestionament progressiu. En primer lloc, es duu a terme una revisió teòrica. En segon lloc, s'exposen les preguntes d'investigació, la justificació d'aquesta, es descriu el disseny i l'enfocament metodològic escollit, l'estudi de casos. Els resultats obtinguts revelen que hi ha una tendència cap al canvi de rol en el professorat en l'ús del BSCL com a eina per a l'aprenentatge col·laboratiu així com l'eficàcia del model de qüestionament progressiu en la construcció de coneixement de l'alumnat.

Biografies de l'autor/a

Ingrid Noguera-Fructuoso, Universitat de Barcelona (UB)

Membre del Grup Consolidat d'Entorns i Materials d' Aprenentatge (EMA) de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE-UB)

Begoña Gros-Salvat, Universitat de Barcelona (UB)

Professora del Departament de Teoría i Història de l'Educació, Fac. Pedagogía

Coordinadora del Grup Consolidat d'Entorns i Materials de Aprenentatge (EMA) de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE-UB)

Referències

Ferry, B.; Kiggins, J.; Hoban, G. y Lockyer, L. (2000). Using computer-mediated communication to form a knowledge-building community with beginning teachers. Consultado el 7 de enero de 2008 en .

Gros, B. (2004). El aprendizaje colaborativo a través de la red: límites y posibilidades. Consultado el 28 de marzo de 2007 en <http://www.uninorte.edu.co/congresog10/conf/08_El_Aprendizaje_Colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf>.

Heikkilä, S. (2007). Progressive inquiry challenges product developers. Consultado el 2 de noviembre de 2007 en <http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=doc&doc_id=10319&doclng=6>.

Hakkarainen, K. (2002). Emergence of progressive-inquiry culture in computer-supported collaborative learning. Consultado el 7 de enero de 2008 en <http://www.springerlink.com/content/t41n0x21l7157142/?p=4fa0ceddbf6142ea8bf3e5c85040b455&pi=0>.

Lipponen, L. (2002). Exploring Foundations for Computer-Supported Collaborative Learning. Consultado el 25 marzo de 2007 en .

Mukkonen, H.; Lakkala, M.; y Hakkarainen, K. (2005). Technology-Mediation and Tutoring: How do They Shape Progressive Inquiry Discourse? Consultado el 15 de octubre de 2007 en .

Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. Métodos. Madrid: La Muralla.

Rahikainen, M.; Lallimo, J. y Hakkarainen, K. (2001). Progressive inquiry in CSILE environment: teacher guidance and students' engagement. Consultado el 3 de diciembre de 2007 en <http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/rahikainenetal2001.pdf>.

Scardamalia, M. (2002). Collective cognitive responsibility for the advancement of knowledge. En B. Smith (Ed.), Liberal education in a knowledge society. Chicago: Open Court, pp. 67-98

Stake, R. (1994). Case Studies. En Denzin, N. y Lincoln, Y. Handbook of qualitative research. USA: SAGE Publications.

Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.

Descàrregues

Publicades

2009-10-30

Com citar

Noguera-Fructuoso, I., & Gros-Salvat, B. (2009). El rol del professor en l’aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(3), 66–82. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3235

Número

Secció

Articles de recerca