Anàlisi del format del material educatiu per a la docència de l'estadística per a psicòlegs

Maribel Peró, Joan Guàrdia-Olmos, Montserrat Freixa-Blanxart, Jaume Turbany-Oset, Amàlia Gordóvil-Merino

Resum


L’objectiu del present treball va consistir en analitzar la valoració que realitzen els alumnes de l’assignatura Anàlisi de Dades en Psicologia dels diferents materials que tenen a la seva disposició pel procès d’ensenyança-aprenentatge d’aquesta matèria amb la finalitat última de poder facilitar a l’alumnat el material més adequat pel foment del seu treball autònom. Així doncs, es va administrar un qüestionari elaborat ad-hoc en el que es preguntava sobre el diferent tipus de material que els alumnes matriculats tenien a la seva disposició en aquesta assignatura en el primer semestre del curs acadèmic 2008-09, en concret es va treballar amb una mostra de 391 estudiants. Els resultats van mostrar que el material millor avaluat va ser el formulari de l’assignatura, el dossier de problemes i les seves solucions i les classes magistrals i pràctiques; d’altra banda, el material més basat en les noves tecnologies va ser el pitjor valorat (CD-Roms interactius, pàgines WEB, glossari generat pels alumnes en el campus virtual de l’assignatura).

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2009.2.3233

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona