SIHEM-UB: inventari d’habilitats de gestió en educació superior

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2020.13.128380

Paraules clau:

Gestió en educació superior, Escala, Habilitats de gestió, Capacitat de lideratge, Gestió de persones, Propietats psicomètriques

Resum

Introducció. La gestió i política universitària és una qüestió complexa i diferent de la gestió en altres institucions, ja que l’estructura, organització i complexitat de la universitat la converteixen en una institució poc comuna. A més, els professors amb càrrecs de gestió unipersonals no són directius professionals, com passa en altres institucions. Aquest fet planteja la pregunta de si tot el professorat universitari pot ser un bon administrador de la seva institució. L’objectiu d’aquest treball és generar una escala, l’inventari d’habilitats de gestió en educació superior (SIHEM-UB), que ajudi a avaluar les habilitats de gestió del professorat universitari. Mètode. L’escala inicial estava formada per 129 ítems, que després de la revisió dels jutges experts i la prova pilot va quedar configurada per 30 ítems, els quals van ser administrats a una mostra de 690 docents d’universitat. Resultats. Es va verificar tant la fiabilitat com la consistència interna, i la validesa de contingut, de criteri, de constructe i discriminant. Conclusió. Tots els indicadors obtinguts mostren l’adequació de l’escala proposada pel que fa a fiabilitat com a consistència interna i a validesa en totes les facetes estudiades.

Biografies de l'autor/a

Maribel Peró-Cebollero, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Joan Guàrdia-Olmos, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Juan-Antonio Amador-Campos, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Antonio Solanas-Peréz, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Maria Carbó-Carreté, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

David Leiva-Ureña, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Rumen Manolov, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Sònia Benítez-Borrego, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Referències

Amador Campos, J. A., Carrasco Calvo, S., Díaz Álvarez, A., González Fernández, E., Gracenea Zugarramurdi, M., Marzo Ruiz, L., … Sayós Santiagosa, R. (2012). La formació del professorat novell a la Universitat de Barcelona. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L.

Bentler, P. M., and Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588–606. https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588

Bentler, P. M., and Dijkstra, T. (1985). Efficient estimation via linearization in structural models. In P. R. Krishnaiah (ed.), Multivariate analysis VI (pp. 9–42). Amsterdam: North-Holland.

Bentler, P. M., and Wu, E. J. C. (1995). EQS for windows user’s guide. Encino, CA: Multivariate Software, Inc.

Branson, C. M., Franken, M., and Penney, D. (2016). Middle leadership in higher education A relational analysis. Educational Management Administration & Leadership, 44(1), 128–145. https://doi.org/10.1177/1741143214558575

Brown, G. A., and Atkins, M. J. (1986). Academic staff training in British universities: Results of a national survey. Studies in Higher Education, 11(1), 29–42. https://doi.org/10.1080/03075078612331378441

Browne, M. W., and Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods & Research, 21, 230–258. https://doi.org/10.1177/0049124192021002005

Durand, J., and Pujadas, C. (2004). Self-assessment of governance teams in an argentine private university: adapting to difficult times. Tertiary Education and Management, 10(1), 27–44. https://doi.org/10.1080/13583883.2004.9967115

Evans, L. (2017). University professors as academic leaders. Professorial leadership development needs and provision. Educational Management Administration & Leadership, 45(1), 123–140. https://doi.org/10.1177/1741143215578449

Fromm, G., Hallinger, P., Volante, P., and Chung Wang, W. (2017). Validating a Spanish Version of the PIMRS. Application in National and Cross-national Research on Instructional Leadership. Educational Management Administration & Leadership, 45(3), 419–444. https://doi.org/10.1177/1741143215617948

Hattie, J., and Marsh, H. W. (1996). The relationship between research and teaching: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66(4), 507–542. https://doi.org/10.3102/00346543066004507

Irtwange, S. V., and Orsaah, S. (2010). Assessment of groups influence on management style as related to university governance. Educational Research and Reviews, 5(2), 46–63.

Kehm, B. M. (2011). La gobernanza en la enseñanza superior. Sus significados y su relevancia en una época de cambios. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L.

Leisyte, L., Enders, J., and de Boer, H. (2009). The balance between teaching and research in Dutch and English universities in the context of university governance reforms. Higher Education, 58(5), 619–635. https://doi.org/10.1007/s10734-009-9213-1

Melo, A. I., Sarrico, C. S., and Radnor, Z. (2008). Research design for analysing the relationship between governance structures and performance management systems in universities. Reflecting Education, 4(2), 68–81.

Morantes, A. E., and Acuña, G. A. (2013). Propuesta de modelo de gestión para educación superior a distancia: una aproximación. Zona Próxima, 18, 72–92.

Mungiu-Pippidi, A., and Dusu, A. E. (2011). Civil society and control of corruption: assessing governance of Romanian public universities. International Journal of Educational Development, 31(5), 532–546. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.03.016

Muñiz, J. (2005). Utilización de los tests. In J. Muñiz, A. M. Fidalgo, E. García-Cueto, R. Martínez, and R. Moreno (eds.), Análisis de los ítems (pp. 133–172). Madrid: La Muralla, S.A.

Opayemi, A. S., and Balogun, S. K. (2011). Extraversion, conscientiousness, goal management and lecturing profession in Nigeria. IFE Psychologia: An International Journal, 19(2), 65–74. https://doi.org/10.4314/ifep.v19i2.69511

Polit, D. F., and Tatano Beck, C. (2006). The Content Validity Index: Are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations. Research in Nursing & Health, 29(5), 489–497. http://doi.org/10.1002/nur.20147

Rasmussen, J. G. (2000). Changes in organising and managing research in universities: reconstruction or rediscovery. Tertiary Education and Management, 6(4), 271–287. https://doi.org/10.1080/13583883.2000.9967030

Rodríguez Espinar, S. (2003). Nuevos retos y enfoques de la formación del profesorado universitario. Revista de Educación, 331, 67–99.

Sales, J., Comeau, K. L., Perrone, L., Palmer, K., and Lynn, D. (2007). Preparing Future Faculty. Journal of College Science Teaching, January/February, 24–30.

Schumacker, R. E., and Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. Mahwah, NJ: LEA.

Whitley, E. L. (1988). Assessing governance alternatives for university-owned public teaching hospitals. Atlanta, GA: Southern Regional Education Board.

Williams, E. S. (2010). Williams holistic approach model (WHAM): Sustainable university leadership from the perspective of a woman physicist. Urbuna, IL: Forum on Public Policy.

Yu, C. M. J., Guan, J. L., Yang, K. P., and Chiao, Y. C. (2005). Developing the skills for international business management: the implications of the management education opportunity grid. Journal of Teaching in International Business, 16(4), 5–26. https://doi.org/10.1300/J066v16n04_02

Descàrregues

Publicades

2020-01-08

Com citar

Peró-Cebollero, M., Guàrdia-Olmos, J., Amador-Campos, J.-A., Solanas-Peréz, A., Carbó-Carreté, M., Leiva-Ureña, D., Manolov, R., & Benítez-Borrego, S. (2020). SIHEM-UB: inventari d’habilitats de gestió en educació superior. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 13(1), 1–17. https://doi.org/10.1344/reire2020.13.128380

Número

Secció

Articles de recerca

Articles més llegits del mateix autor/a