Temàtiques tractades en els treballs de final de grau del grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil de la Universitat Jaume I: una mirada des de l'educació inclusiva

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.43639

Paraules clau:

educació inclusiva, formació inicial docent, Treball Final de Grau, grau en Mestre d'Educació Infantil

Resum

INTRODUCCIÓ. Aquest estudi descriptiu tracta les temàtiques abordades per l’alumnat del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil (GMEI) de la Universitat Jaume I (UJI), en l’assignatura Treball de Final de Grau. Se centra en els treballs de final de grau (TFG) publicats en el repositori de la biblioteca de la UJI entre els anys 2017 i 2022. Els objectius de l’estudi són: 1) conèixer les temàtiques abordades en els TFG del GMEI i 2) identificar els enfocaments i els tipus de diversitat tractada que versen sobre l’educació inclusiva.

MÈTODE. La mostra d’aquest estudi està formada per 533 TFG. Les dades es van categoritzar mitjançant una anàlisi de contingut. L’anàlisi que es va dur a terme va ser quantitativa i qualitativa, seguint una lògica mixta.

RESULTATS. Els TFG analitzats s’han classificat en vint temàtiques. Les tres temàtiques més abordades són l’educació inclusiva (167), l’educació emocional (57) i les matemàtiques (37).

CONCLUSIONS. S’apunta que una de les temàtiques més abordades en els TFG del GMEI de la UJI versen sobre l’educació inclusiva, sobretot vinculada al tractament de les necessitats educatives especials. Són menys els TFG localitzats que tracten la diversitat sexe-genèrica, d’estereotips de gènere i la diversitat familiar.

Biografia de l'autor/a

Aida Sanahuja-Ribés, Universitat Jaume I

Aida Sanahuja Ribés és professora Ajudant Doctora Tipus II en el Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura. Doctora per la Universitat Jaume I (menció Doctorat Internacional). Màster universitari en Professor/a Educació secundària: especialitat d'orientació educativa (Universitat de València). Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar, Llicenciada en Psicopedagogia i Diplomada en Magisteri, especialitat d'educació Infantil (Universitat Jaume I). Forma part del Grup de Recerca de Millora Educativa i Ciutadania Crítica (MEICRI) i col·labora amb el Laboratoire International sud l’inclusion scolaire (LISIS). Les seves línies de recerca actuals són les pràctiques d'aula inclusives i democràtiques, l'escola inclosa al territori i els processos d’investigació acció participativa.

Referències

Almenta, E., i Muñoz, J. (2007). ¿Estamos formados para trabajar en una escuela inclusiva? [Comunicació de congrés]. V Congreso Internacional Educación y Sociedad. La educación: retos del siglo XXI, Granada.

Anglada, L., i Abadal, E. (2023). Open access: a journey from impossible to probable, but still uncertain. Profesional de la Información, 32(1), e320113. https://doi.org/k87g

Chisvert-Tarazona, M., Tárraga-Mínguez, R., Ros-Garrido, A., i Palomares-Montero, D. (2021). Análisis del Trabajo de Fin de Grado en Magisterio, Educación Social y Pedagogía en España. Educación XX1, 24(2), 143-166. https://doi.org/k87h

Elizondo, C. (2022). Diseño universal para el aprendizaje y neuroeducación. Journal of Neuroeducation, 3(1) 99-108. https://doi.org/k87j

Fernández-Garcimartín, C. (2021). Un proyecto de innovación docente para mejorar la evaluación de los TFG en la formación inicial del profesorado [Comunicació de congrés]. #CIMIE 21 Evidencias educativas que mejoran el mundo, Barcelona. https://tinyurl.com/hv4r9vum

Fernández-Garcimartín, C., López-Pastor, V. M., Fuentes-Nieto, T., i Hortigüela-Alcalá, D. (2023). Evaluación formativa y compartida para la tutorización de Trabajos Fin de Grado en la formación inicial del profesorado de Educación Física. Cultura, Ciencia y Deporte, 18(55), 33-56. https://doi.org/k87k

Giner, A., Iglesias, M. J., i Lozano, I. (2018). La realidad escolar a través de la programación didáctica en la educación infantil: reflexiones a través del Trabajo Fin de Grado. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 22(2), 427-446. https://doi.org/k87m

Islas, C., i Carranza, M. R. (2020). Análisis de contenido de una experiencia formativa a través de aula invertida. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (61), 3-18. https://www.doi.org/10.35575/rvucn.n61a2

Martin, E., Vicario, I., Gómez, A., i González, L. (2023). El Trabajo Fin de Grado: variables predictoras de la satisfacción y la nota en una muestra de alumnado de los Grados en Maestro en Educación Infantil y Primaria. Revista Complutense de Educación, 34(1), 47-56. https://doi.org/k87n

Meyer, E. J., Taylor, C., i Peter, T. (2015). Perspectives on gender and sexual diversity (GSD) inclusive education: Comparisons between gay/lesbian/bisexual and straight educators. Sex Education, 15(3), 221-234. https://doi.org/gg9g2g

Mut-Amengual, B., Rosselló-Ramon, M. R., Bagur, S., i Verger, S. (2023). Análisis de las guías docentes de los TFG en las universidades españolas. Revista Complutense de Educación, 34(3), 481-494. https://doi.org/k87p

Navarro, J. A., i Navarro-Montaño, M. J. (2023). Retos y desafíos para la formación docente en clave de inclusión. Alteridad, 18(2), 248-263. https://doi.org/k87q

Ñaupas, H., Valdivia, M. R., Palacios, J. J. i Romero, H. E. (2019). Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis. Ediciones de la U.

OCDE. (2018). TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje. Informe español. Volumen I. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Ortega, D., Carcedo, B. P., i Blanco, P. (2018). El Trabajo Fin de Grado en Didáctica de las Ciencias Sociales: análisis y balance de líneas, materias y temáticas. REIDICS. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, 3, 35-51. https://doi.org/k87r

Ortega, W., Aponte, O., Canteño, R. C., Chijchiapaza, S. L., i Padilla, C. F. (2022). Análisis de datos cualitativos en la investigación educativa. Universidad y Sociedad, 14(2), 617-627. https://tinyurl.com/mukk8kue

Ruiz-Morales, J., García-Pérez, F. F., i Limón, D. (2015). La metodología de trabajo por proyectos aplicada a la elaboración del TFG por parte de futuros maestros de Educación Infantil en el EEES [Ponència]. Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación. http://hdl.handle.net/11441/56035

Sanahuja, A., Moliner, O., de Marcos, M. i Planell, J. (2023). Diagnóstico sobre el DUA en el Grado en Maestro/a de Educación Infantil de la UJI. [Comunicació de congrés]. CIMIE 23.

Sánchez, B. (2021). La formación del profesorado de Educación Primaria en diversidad sexo-genérica. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 24(1). https://doi.org/k87s

Sánchez, B., Escribano, M., i Álvarez, A. (2022). Formación inicial del profesorado y diversidad sexo-genérica. Hacia una escuela queer. RELIES: Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, 7, 19-33. https://doi.org/k87t

Sánchez-Serrano, J. M. (2022). Eficacia de la formación docente en diseño universal para el aprendizaje. Una revisión sistemática de literatura (2000-2020). Journal of Neuroeducation, 3(1), 17-33. https://doi.org/k87v

Sánchez-Serrano, J. M., Alba-Pastor, C., i Zubillaga del Río, A. (2021). La formación para la educación inclusiva en los títulos de maestro en educación primaria de las universidades españolas. Revista de Educación, 393, 321-352. https://tinyurl.com/57f6xvu8

Sánchez-Tarazaga, L., Ruiz-Bernardo, P., i Sanahuja, A. (2019). El portafolio reflexivo para evaluar las competencias en los TFG [Comunicació de congrés]. CIVINEDU 2019. 3rd International Virtual Conference on Educational Research and Innovation, 394.

Sánchez-Tarazaga, L., Sanahuja, A. i Escobedo-Peiro, P. (2022). El portafolio en la formación inicial del profesorado. ¿Cómo conseguir un aprendizaje reflexivo en los Trabajos de Final de Grado? Zona Próxima, 37, 4-31. https://doi.org/k87w

Sondag, K. A., Johnson, A. G., y Parrish, M. E. (2020). School sex education: Teachers’ and young adults’ perceptions of relevance for LGBT students. Journal of LGBT Youth. https://doi.org/gmf49x

Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Iscen Karasu, F., Demir, S., i Akalin, S. (2014). Preschool teachers’ knowledge levels about inclusion. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(4), 1477-1483.

Vera, J., i Briones, E. (2015). Students’ perspectives on the process of supervision and assessment of undergraduate dissertations. Cultura y Educación, 27(4), 726-765. https://doi.org/k87x

Publicades

2023-12-28

Com citar

Planell-Molist, J., & Sanahuja-Ribés, A. (2023). Temàtiques tractades en els treballs de final de grau del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil de la Universitat Jaume I: una mirada des de l’educació inclusiva. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 17(1), 1–17. https://doi.org/10.1344/reire.43639

Número

Secció

Articles de recerca