La investigació sobre i amb el professorat. La repercussió en la formació del professorat. Com s'investiga?

Autors/ores

  • Francesc Imbernón Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2221

Paraules clau:

Recerca, professorat, recerca sobre el professorat, recerca amb el professorat

Resum

A l’educació, s’introdueixen uns processos d'investigació que duen a una diferent forma de veure-la. Aquesta pluralitat també genera disputes, visions diferents, corrents, tendències i fins a conflictes. En el camp del professorat existeix una distinció entre la investigació sobre el professorat i una investigació centrada en el professorat. Els dos tipus d'investigació (sobre i amb) han aportat diferents acostaments a l'àmbit educatiu que han suposat un coneixement més profund de l’acció del professorat. En aquesta pluralitat d'enfocaments teòrics i d'aproximacions metodològiques al cas del professorat, l’article agrupa en sis grans categories, cinc d’elles tenen com a centre, predominantment, la investigació sobre el professorat i una amb el professorat.

Biografia de l'autor/a

Francesc Imbernón, Universitat de Barcelona (UB)

Dept. de Didàctica i Organització Educativa (DOE), Fac. de Pedagogia, UB

Referències

Anderson, J.R. (1996). A simple theory of complex cognition. American Psychologist, 51, 355-365.

Angulo Rasco, F. (1990). Una propuesta de clasificación de las técnicas de recogida de información, con especial referencia a las técnicas de investigación interpretativa. A: A. Pérez; J. Barquin; J. F. Angulo. Desarrollo profesional del docente. Política, investigación y práctica. Madrid: Akal.

Atkinson, T.; Claxton, G. (eds.) (2002). El profesor intuitivo. Barcelona: Octaedro.

Bain, K. (2006). El que fan els millors professors universitaris. València: Universitat de València.

Bolivar, A.; Domingo, J.; Fernández, M. (1998). La investigación biográfico-narrativa. Granada: Grupo Editorial Universitario.

Cochran-Smith, M.; Lytle, S. (2002). Dentro/fuera. Enseñantes que investigan. Madrid: Akal.

Elbaz, F. (1983). Teacher Thinking. A study of Practical Knowledge. Londres: Cromm Helm.

Fullan, M. (2002). Las fuerzas del cambio. Explorando las profundidades de la reforma educativa. Madrid: Akal.

Goodson, I. F. (ed.) (2004). Historias de vida del profesorado. Barcelona: Octaedro.

Imbernon, F (2005). Vivències de mestres. Compatir des de la pràctica educativa. Barcelona: Graó.

LaTorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó.

Martínez, J. B. (1990). Hacia un enfoque interpretativo de la enseñanza. Etnografía y currículum. Granada: Universidad de Granada.

Shavelson, R. J.; Stern, P. (1983). Investigación sobre el pensamiento pedagógico del profesor, sus juicios, decisiones y conductas. A: J. Gimeno; A.

Pérez (Dir.) La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal.

Schön, D. A. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Madrid: Paidós.

Schulman (1989). Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la enseñanza: una perspectiva contemporánea. A: M.C. Wittrock (1989). La investigación de la enseñanza, I. Enfoques, teorías y métodos. Madrid: Paidós/MEC.

Young, T. (1990). A Critical Theory of Education. Habermas and Our Children’s Future. Nova York: Teachers College Press.

Descàrregues

Publicades

2009-05-28

Com citar

Imbernón, F. (2009). La investigació sobre i amb el professorat. La repercussió en la formació del professorat. Com s’investiga?. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(2), 1–9. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2221

Número

Secció

Estudis i tendències