Lideratge educatiu a Mèxic, a Espanya i als Estats Units: implicacions interculturals

Autors/ores

  • Charles L. Slater California State University

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2622

Paraules clau:

Lideratge educatiu, Mèxic, Espanya, Estats Units, Interculturalitat

Resum

Aquest treball defensa la importància del lideratge a les escoles per promoure el rendiment i del benestar dels alumnes, i repassa literatura on se suggereix que els directors poden provocar diferències en influir en les variables que hi intervenen, en particular pel que fa a la motivació dels docents. S'hi analitzen les diferències culturals entre Mèxic, Espanya i els Estats Units i es connecten a les pràctiques de lideratge. Cada país podria treure'n profit examinant les pràctiques dels altres i, possiblement, adoptant les maneres de fer les coses que modifiquen o són contràries a les normes culturals imperants. L'enfocament unificador que es podria aplicar a cada país es basa en el lideratge transformacional.

Referències

Antúnez, S. M. (2012). Una brújula para la dirección escolar: Orientaciones para la mejora. México: Somos Maestros.

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row.

Day, C., Leithwood, K., & Sammons, P. (2008). What we have learned, what we need to know more about. School Leadership and Management, 28(1), 83–96.

Daresh, J. (2007). Mentoring for beginning principals: Revisiting the past or preparing for the future? Mid-Western Educational Researcher, 20(4), 21-27.

Diez, E.J., Terrón, E., & Anguita, R. (2006). La cultura de género en las organizaciones escolares: Motivaciones y obstáculos de acceso de la mujer a los puestos de dirección. Madrid: Instituto de la Mujer / Barcelona: Octaedro.

Edmonds, R. (1979). Effective schools for the urban poor. Educational Leadership, 37, 15-24.

Hall, E.T. (1983). The Dance of Life. Garden City, NY: AnchorPress/Doubleday.

Hallinger, P., & Heck, R. (1997). Exploring the principal’s contribution to school effectiveness. School Effectiveness and School Improvement, 8(4), 1-35.

Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage.

Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: McGraw Hill.

Kouzes, J.M., & Posner, B.Z. (1995). Leadership Practices Inventory. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Kouzes, J.M., & Posner, B.Z. (2012). The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations, 5th Edition. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. School Leadership & Management, 28(1), 27–42.

López-Gorosave, G., Slater, C., y García-Garduño, J.M. (2010). Prácticas de Dirección y Liderazgo en las Escuelas Primarias Públicas de México. Los Primeros Años en el Puesto. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(4), 32-49.

Marzano, R.J., Waters, T., & McNulty, B.A. (2005). School leadership that works. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

McNeil, L. (2000). Contradictions of school reform: Educational costs of standardized testing. New York: Routledge.

McSweeney, B. (2002). Hofstede’s model of national cultural differences and their consequences: A triumph of faith – a failure of analysis. Human Relations, 55(1), 89–118.

Murillo, J. (2006). Una dirección escolar para el cambio: del liderazgo transformacional al liderazgo distribuido. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4 (4(e)).

Pont, B., Nusche, D., & Moorman, H. (2008). Improving School Leadership, Volume 1: Policy and Practice. Paris: OECD.

Pozner, P. (2000). Competencias para la profesionalizacion de la gestion educativa. Buenos Aires, Argentina: UNESCO-IIPE.Press.

Slater, C.L., Boone, M., Alvarez, I., Topete, C., Iturbe, E., Munoz, L., Base, M., Romer-Grimaldo, L., Korth, L., Andrews, J., & Bustamante, A. (2005). School Leadership Preparation in Mexico: Metacultural considerations. Journal of School Leadership, 15(2), 196-214.

Slater, C.L., Boone, M., Price, L., Martinez, D., Alvarez, I., Topete, C., & Olea, E. (2002). A cross-cultural investigation of leadership in the United States and Mexico. School Leadership and Management, 22, 197-209.

Slater, C.L., Boone, M., Nelson, S., De La Colina, M., Garcia, E., Grimaldo, L., Rico, G., Rodríguez, S., Sirios, D., Womack, D., Garcia, J.M., & Arriaga, R. (2007). El Escalafón y el Doble Turno: An International Perspective on School Director Preparation. Journal for Educational Research and Policy Studies, 6(2), 60-90.

Slater, C.L., Garcia, J.M., & Gorosave, G. (2008). Challenges of a Successful First-Year Principal in Mexico. Journal of Educational Administration, 46(6), 702-714.

Slater, C.L., McGhee, M., Nelson, S., & Meno, L. (2011). Lessons learned: The promise and possibility of educational accountability in the United States. In C.F. Webber, and J. Lupart, J. (Eds). Leading student assessment: Trends and opportunities. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

UNESCO. (2000). The Dakar Framework for Action: Meeting our collective agreements. Paris: UNESCO.

Valenzuela, A. (1999). Subtractive Schooling: U.S. Mexican Youth and the Politics of Caring. Albany, NY: State University of New York Press.

Descàrregues

Com citar

Slater, C. L. (2013). Lideratge educatiu a Mèxic, a Espanya i als Estats Units: implicacions interculturals. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 18–27. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2622

Número

Secció

Estudis i tendències