El centre orientador. Del present al futur

Autors/ores

  • Antoni Giner Universitat de Barcelona
  • Xavier Monferrer-Troncho Universitat de Barcelona (UB)
  • Carme Vanrell-Moreno Institut Torre Roja de Viladecans

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2628

Paraules clau:

Centre orientador, Tutoria, Orientació, Secundària

Resum

L’article aporta el resultat del treball de recerca i reflexió dut a terme pel Grup de Recerca en Acció Tutorial (GRAT) de l’ICE de la UB, amb l’objectiu de definir el camí en la construcció dels centres orientadors. Pensem que un centre educatiu ha d’incorporar l’orientació com a eix vertebrador de la seva praxis docent. En l’article s’aporta un model basat en el treball interdisciplinari i en xarxa dels diferents membres de la comunitat educativa, que es complementa amb el treball, ja tradicional en els centres docents, amb diferents serveis externs per tal de configurar el centre orientador. Finalment, es donen orientacions per als centres educatius de secundària per avançar en la construcció com a centre orientador.

Biografies de l'autor/a

Antoni Giner, Universitat de Barcelona

Responsable del programa de formació permanent del professorat Tutoria, Convivència i Inclusió del ICE de la UB. Formador de professorat. Professor associat de la UB, adscrit al Departament de MIDE, amb docència en els àmbits de la tutoria, la orientació i l'acció tutorial. Membre col·laborador del Grup de Recerca de l'Acció Tutorial (GRAT) del ICE d e la UB.

Xavier Monferrer-Troncho, Universitat de Barcelona (UB)

Assessor tècnic del Departament d'Ensenyament en l'àmbit de la salut docent, la prevenció dels riscos laborals i la salut d'infant i joves. Formador de professorat. Professor associat de la UB, adscrit al Departament de MIDE, amb docència en els àmbits de la tutoria, la orientació i l'acció tutorial. Membre col·laborador del Grup de Recerca de l'Acció Tutorial (GRAT) del ICE d e la UB

Carme Vanrell-Moreno, Institut Torre Roja de Viladecans

Professora d’Història i  Tutora de Secundària a l’Institut Torre  Roja de Viladecans.  Formadora de professorat.  Master en Programació Neurolingüística. Coordinadora  del Grup de Recerca de l'Acció Tutorial (GRAT) del ICE d e la UB.

Referències

Albertí, S. (1991). Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Albertí.

Álvarez, M., et al. (2006). La acción tutorial: su concepción y su pràctica. Madrid: Ministeri d’Educació i Ciència, Secretaria General Tècnica.

Bisquerra, R. (coord.) (2002). La pràctica de la orientación i la tutoria. Bilbao: Cisspraxis.

Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Editorial Síntesis, SA.

Blakemore, S. J., Frith, V. (2011). Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación. Barcelona: Editorial Planeta, SA.

Gardner, H. (1987). Estructura de la mente: la teoría de las múltiples inteligencias. Mèxic: Fondo de Cultura Económica.

Giner, A. (2011). Construcció de la identitat professional del tutor o la tutora de secundària. Tesi doctoral: www.tdx.cat/bitstream/10803/51514/1/AGT_TESI.pdf (Consultado el 14-01-2012)

Giner, A.; Puigardeu, O. (2008). La tutoria i el tutor. Estrategias para su práctica. Barcelona: Editorial Horsori.

Rodríguez Moreno, M.L. (1988). Orientación educativa. Barcelona: CEAC.

Sabaté, J. (2006). La tutoria y la orientación en el siglo XXI. ISBN 84-8063-808-7, pàg. 207-214.

Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York: Cambridge University Press.

Vigotsky, L.S. (1962). Pensamiento i lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade.

Descàrregues

Com citar

Giner, A., Monferrer-Troncho, X., & Vanrell-Moreno, C. (2013). El centre orientador. Del present al futur. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 119–131. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2628

Número

Secció

Articles d'innovació