Passaport a la professió en el Grau de Farmàcia

Autors/ores

  • Carmen Escolano Mirón Universitat de Barcelona (UB)
  • Encarna García-Montoya Universitat de Barcelona (UB)
  • Mercè Pallàs i Llibería Universitat de Barcelona (UB)
  • Montserrat Miñarro Carmona Universitat de Barcelona (UB)
  • Santiago Vázquez Cruz Universitat de Barcelona (UB)
  • Anna Marqués Universitat de Barcelona (UB)
  • Anna Lluch Guasch Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2015.8.1811

Paraules clau:

Professió farmacéutica, Grau de farmàcia, Periode de pràctiques, Espai Europeu d’Educació Superior, Millora e Innovació docent

Resum

La incorporació del sistema universitari espanyol al Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ha implicat una sèrie d’adaptacions dels graus. Entre aquests s’ha de destacar un període de pràctiques externes a la pròpia universitat, lo que ha comportar una sèrie de canvis considerables en els plans d’estudis de manera que s’aconsegueixi un balanç més equilibrat entre la formació teòrica i pràctica rebuda pels estudiants. Aquest nou marc de treball ha estat confirmat legalment pel Govern espanyol (Real Decreto 1393/2007, de 20 d’octubre i Real Decreto 1707/2011 de 18 de novembre) i en el cas de la Universitat de Barcelona amb la publicació d’una normativa de pràctiques (Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona). Aprofitant aquesta oportunitat per adaptar el Grau de Farmàcia a la realitat social actual, l’equip deganal de la Facultat de Farmàcia amb el recolzament del personal administratiu i el Servei d’atenció a l’estudiant, va assumir el repte d’incloure una nova assignatura en el pla docent del Grau de Farmàcia, que es va denominar “Pràctiques en empreses”. En paral·lel a la posta en marxa d’aquesta assignatura, es va iniciar una nova activitat per assegurar que els estudiants escollirien adequadament la companyia/departament/lloc de treball i donar-los les nocions bàsiques per poder afrontar amb les millors garanties d’èxit l’entrevista laboral. Sota el nom “Passaport a la professió”, s’han programat una sèrie de deu sessions per cada any acadèmic. Aquestes sessions inclouen temes d’una amplia varietat per proveir als estudiants amb les eines bàsiques per aprofitar al màxim el període de practiques i afrontar amb èxit el seu futur professional quan acabin els estudis de grau. A més, s’han celebrat tres workshops i dos taules rodones per apropar el mon de l’empresa a la universitat. S’ha de destacar que el projecte s’ha ampliat a nivell internacional, ja que una empresa farmacèutica amb seu en el Regne Unit cada any contracta a dos o tres estudiants de grau durant un any. Les dades estadístiques obtingudes en el procés s’han analitzat per tenir una millor comprensió de l’activitat i poder millorar el programa.

Referències

García, E., Escolano, C., Pallas, M. y Miñarro, M. (2012). El grado de farmacia de la universidad de Barcelona oferta la asignatura optativa prácticas en empresas. IV Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas, La Laguna, España.

García, E., Escolano, C., Pallàs, M. y Miñarro, M. (2013). Resultados del semestre de la asignatura optativa: prácticas en empresas en la Facultat de Farmacia de Barcelona. XI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica, Barcelona 6-8 febrero 2013.

Miñarro, M., Pallas, M., García, E., Lluch, A. y Escolano, C. (2013). Passaport a la professió: Nova activitat del grau de Farmàcia. Revista de la Fundación Educación Médica, 16 (S1).

Descàrregues

Com citar

Escolano Mirón, C., García-Montoya, E., Pallàs i Llibería, M., Miñarro Carmona, M., Vázquez Cruz, S., Marqués, A., & Lluch Guasch, A. (2014). Passaport a la professió en el Grau de Farmàcia. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(1), 1–16. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.1811

Número

Secció

Estudis i tendències

Articles més llegits del mateix autor/a