Ensenyament presencial a l’aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits

Autors/ores

 • Coloma Barbé-Rocabert Universitat de Barcelona (UB)
 • Montserrat Aróztegui-Trenchs Universitat de Barcelona (UB)
 • Lyda Halbaut-Bellowa Universitat de Barcelona (UB)
 • Encarna García-Montoya Universitat de Barcelona (UB)
 • Esther Torres-Farrés Universitat de Barcelona (UB)
 • Joaquim Suñer-Carbo Universitat de Barcelona (UB)
 • R.M. (Rosa Maria) Aparicio Pelegrín Universitat de Barcelona (UB)
 • Josep-R. Tico-Grau Universitat de Barcelona (UB)
 • Wilma Penzo Universitat de Barcelona (UB)
 • Pere Vendrell-Gómez Universitat de Barcelona (UB)
 • Silvia Sánchez-González Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2222

Paraules clau:

Metodologia docent, grans grups, participació, rendiment acadèmic

Resum

El treball que es presenta gira a l’entorn de la classe teòrica presencial, dissenyada segons les possibilitats d’aquesta classe quan es planteja per a un nombre elevat d’alumnes i es pretén la màxima implicació de l’estudiant. Analitza l’assistència a classe, el tipus de classe teòrica que s’imparteix i els resultats de les iniciatives preses per incentivar la participació activa. Els resultats demostren que els plantejaments didàctics són globalment adients en aquest context, fet que es reflecteix en la bona acceptació per part de l’alumne de les iniciatives proposades i en la millora notable del rendiment acadèmic, objectiu primordial del projecte REDICE-06 titulat Deconstrucció/construcció de l’ensenyament presencial, del qual forma part.

Biografies de l'autor/a

Coloma Barbé-Rocabert, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent de Tecnologia Farmaceùtica

Montserrat Aróztegui-Trenchs, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent de Tecnologia Farmaceùtica

Lyda Halbaut-Bellowa, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent i Tecnologia Farmaceùtica

Encarna García-Montoya, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent i Tecnologia Farmaceùtica

Esther Torres-Farrés, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent i Tecnologia Farmaceùtica

Joaquim Suñer-Carbo, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent i Tecnologia Farmaceùtica

R.M. (Rosa Maria) Aparicio Pelegrín, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent i Tecnologia Farmaceùtica

Josep-R. Tico-Grau, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent i Tecnologia Farmaceùtica

Wilma Penzo, Universitat de Barcelona (UB)

Grup d'Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut

Pere Vendrell-Gómez, Universitat de Barcelona (UB)

Grup d'Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut

Silvia Sánchez-González, Universitat de Barcelona (UB)

Grup d'Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut

Referències

Aróztegui, M.; Barbé, C.; Halbaut, L.; Suñer Carbó, J.; Torres, E.; Garcia, E.; Perez, P.; Aparicio, R.; Miñarro, M; Suñé Negre, J. M.; Ticó, J. R. (2006) Autoevaluación interactiva y lúdica de Tecnología Farmacéutica. 1er EDUSFARM, 2006, juny, Barcelona, Espanya.

Barbé, C.; Halbaut, L.; Ticó, J. R.; Suñe, J. M.; Miñarro, M.; Suñer Carbó, J.; Garcia Montoya, E. (2001) Valoración por parte del alumnado de recientes innovaciones docentes en Tecnología Farmacéutica. VI Congreso Nacional de la SEFIG (Sociedad Española de la Farmacia Industrial y Galénica), 2001, febrer, Valencia, Espanya.

Barbé, C.; Cabrera, A.; Aróztegui, M.; Halbaut, L.; Suñer, J.; Torres, E. (2004) Una iniciativa para la mejora del proceso de enseñanza – Aprendizaje de la Tecnología Farmacéutica. Docencia Universitaria Innovación. Actes del 3er congrés Internacional CIDUI, 2004, juliol, Barcelona, Espanya.

Barbé, C.; Halbaut, L.; Aróztegui, M.; García Montoya, E.; Miñarro, M.; Suñé Negre, J. M.; Ticó, J. R.; Torres, E.; Suñer Carbó, J.; Pérez Lozano, P.; Aparicio, R. (2006) Innovar, renovar, avaluar. EDUSFARM, núm. 0. Disponible a http://www.publicacions.ub.es/revistes/edusfarm0/

Espada Recarey, L. (2006) La asistencia a clase en el Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES). Valoración de la asistencia a clases lectivas. IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, 2006, octubre, Alicante-Elche, Espanya. Disponible a http://www.uco.es/organizacion/defensora_universitaria/noticias/

García Celma, M. J.; Aróztegui, M.; Barbé, C.; Halbaut, L.; Pérez, P.; Sadurní, N. (2006) Aprendizaje experiencial y reflexivo: Experiencia de aplicación en Tecnología Farmacéutica. I EDUSFARM, 2006, juny, Barcelona, Espanya.

Halbaut, L.; Barbé, C.; Aróztegui, M. (2002) L’enseignement de la Tecnologie Farmaceutique: Innovation et efficacité pedagogique. 19 Colloque AIPU, 2002, maig, Louvain- la Neuve, França.

Halbaut, L.; Sunyer, N.; Barbé, C; Aróztegui, M; Torres, E i Suñer Carbó, J. (2007) Actividades voluntarias versus rendimiento académico. IV Trobada de professors de Ciències de la Salut, 2007, Barcelona. Educación Médica Internacional : 35.

Halbaut, L.; Sunyer, N.; Barbé, C.; Aróztegui, M.; Torres, E.; Suñer Carbó, J. (2008a) Effets de l’introduction d’activités volontaires sur les notes des étudiants de l’évaluation sanctionnelle: Deux ans d’expérience. Congrés AIPU 2008, maig, Montpellier, França. pp. 131. Disponible a http://www.aipu2008-montpellier.fr

Halbaut, L.; Aróztegui, M.; Barbé C.; Torres, E.; Suñer Carbó, J.; Aparicio, R. M. (2008b) Impacto de las actividades voluntarias en el rendimiento académico de los estudiantes de Tecnología Farmacéutica. 5è CIDUI (Congrés Internacional Docència Universitària e Innovació) , 2008, juliol, Lleida, Espanya.

Halbaut, L.; Aróztegui, M.; Barbé, C.; Torres, E.; Suñer Carbó, J.; Aparicio, R. M., Garcia, E. (2008c) Incidencia de la asistencia voluntaria a clase de teoría en la adquisición de conocimientos. 5è CIDUI (Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació) , 2008, juliol, Lleida, Espanya.

ISO 2859-10:2006. Sampling procedures for inspection by attributes.

Maroto, M.; Barbé, C.; Aróztegui, M.; Suñer Carbó, J.; Torres, E. (2005) Asistencia a clase de teoría: una obligación o una ventaja? Butlletí La Recerca, 2005, núm. 1, març. Disponible a http://161.116.7.34/recerca/butlleti/butlleti-1.htm

Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad. (2006) Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones.

Neri, F.; Meloche, Y. (2007) The Impact of Lecture Attendance on Academic Performance in a Large First Year Economics Course. Social Science Research Network (SSRN), 21 de març.

Torres, E.; Barbé, C. (2005) Mejora de los seminarios de interpretación de farmacopeas a partir de simulaciones de casos prácticos. 3a Trobada de Professors de Ciències de la Salut, 2005, febrer, Barcelona, Espanya. Educación Médica Internacional, 8, supl. 1: 39.

Torres, E.; Barbé C.; Aróztegui, M.; Suñer Carbó, J.; Halbaut, L. (2006) Incidencia de la metodología docente empleada en los seminarios en la implicación del alumno y el resultado académico. IV CIDUI, 2006, juliol, Barcelona, Espanya.

Descàrregues

Publicades

2009-05-28

Com citar

Barbé-Rocabert, C., Aróztegui-Trenchs, M., Halbaut-Bellowa, L., García-Montoya, E., Torres-Farrés, E., Suñer-Carbo, J., Aparicio Pelegrín, R. (Rosa M., Tico-Grau, J.-R., Penzo, W., Vendrell-Gómez, P., & Sánchez-González, S. (2009). Ensenyament presencial a l’aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(2), 10–32. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2222

Número

Secció

Articles de recerca

Articles més llegits del mateix autor/a