L’aula com laboratori d’anàlisi històrica: el naixement del feixisme a Europa

Autors/ores

  • Elvira Barriga-Ubed Universitat de Barcelona
  • Ángel Ametller-López IES Esteve Terradas de Cornellà
  • Rodrigo Salazar-Jiménez

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2826

Paraules clau:

Didàctica de la història, Tècnica Puzle de Aronson, Aprenentatge actiu, Fascisme, Neofascisme

Resum

L’article presenta una unitat didàctica que neix com experiència pilot per al desenvolupament d’una tesi doctoral y de dos projectes de recerca del grup d’innovació DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials, 2014 SGR 955) de la Universitat de Barcelona. En aquesta experiència es va marcar com a objectiu primordial que els estudiants desenvolupessin pràctiques de treball col·laboratiu simulant la feina dels experts/es per a la comprensió de la història sobre Fascisme italià i el Nacionalsocialisme alemany. El pilot es va implementar amb alumnat de 4t de l’ESO d’un Institut Educatiu de Secundària Obligatòria a Cornellà de Llobregat. Amb la descripció de l’experiència en el present article pretenem assolir una doble finalitat: per una banda, donar a conèixer la tècnica de jigsaw o puzzle com a estratègia metodològica eficaç per l’aprenentatge de la història, i per l’altre banda, exposar els primers resultats sobre el desenvolupament del pensament històric en els estudiants participants mitjançant aquesta estratègia.

Biografia de l'autor/a

Ángel Ametller-López, IES Esteve Terradas de Cornellà

Profesor de Geografía e Historia

Referències

Armas, X. y López F., R. (2012). Ciencias sociales y educación para la ciudadanía. Un diálogo necesario. Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, 71, 84-92.

Aronson, E. et al (1978). The Jigsaw Classroom. California: Sage Publications.

Carretero, M. (2007). Documentos de identidad: la construcción de la memoria histórica en un mundo global. Buenos Aires: Paidós.

De Miguel, T., Tomé, S., Veiga-Crespo, P., Feijoo-Siota, L., Blasco, L., y Villa, T. G. (2009). Aplicación de la técnica de aprendizaje cooperativo Puzzle de Aronson a las prácticas de microbiología. Edusfarm, 5, 1-10, Recuperado de http://www.publicacions.ub.es/revistes/edusfarm5/documentos/630.pdf

Lazzari, M. (2014). Combinación de Aprendizaje Cooperativo e Individual en una Asignatura de Química de Materiales. Formación universitaria, 7 (4), 39-46.

Martínez, J., y Gómez, F. (2010). La técnica puzzle de Aronson: descripción y desarrollo. En Actas del 6º Congreso Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad. España: Región de Murcia. Consejería de Educación, Formación y Empleo. Secretaría General. Servicio de Publicaciones y Estadística.

Moisan, S., Andor, E., y Strickler, C. (2012). Stories of Holocaust Survivors as an Educational Tool–Uses and Challenges. Oral History Forum d'histoire orale, 32, 1-15. Recuperado de http://www.oralhistoryforum.ca/index.php/ohf/article/view/432

Plá, S. (2008). El discurso histórico escolar. Hacia una categoría analítica intermedia. Investigación social. . En Investigación Social. Herramientas teóricas y Análisis Político del Discurso (pp. 41-56). México: Casa Juan Pablos.

Prats, J., y Santacana M., J. (2011). Enseñar a pensar históricamente: la clase como simulación de la investigación histórica. Didáctica de la Geografía y la Historia (pp. 67-87). Barcelona: Editorial Graó.

Prats, J. (2011). Geografía e Historia. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Ministerio de Educación y Editorial Graó.

Prats, J. y Wilson, A. (2010). Aprenem a votar: Eleccions al Parlament de Catalunya 2010. Projecte d’Educació per a la Ciutadania (ESO). Grup DHIGECS.

Prats, J. (1996) Sida. SABER AYUDA: investigación evaluativa de la aplicación del programa. Barcelona: ICE-Universidad de Barcelona.

Prats, J. (1996). Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid: Anaya.

Prats, J., Wilson, A. y Barriga, E. (2014). Proposta Didàctica: Aprenem a votar: Eleccions Europees 2014. Projecte d’Educació per a la Ciutadania (ESO). Depósito legal: B 10386 – 2014.

Reisman, A. (2012). Reading Like a Historian: A document-based history curriculum intervention in urban high schools. Cognition and Instruction, 33(1), 86-112.

Salazar, R., Molina, J. y Barriga, E. Proposta Didàctica: Sorgiment i Orígens del Feixisme (Alemanya i Itàlia). (2014). Dipòsit legal: B 27212-2014.

Salazar, R. [rsalazar.ub] (2014, octubre, 1). Educación para la muerte de Disney. Subtitulo en español [mp4]. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/0ByXwBm8JladoZjRGQmloaEJsTVU/edit

Salazar, R. [rsalazar.ub] (2014, octubre, 1). Discurso de Adolf Hitler el 30 de enero de 1933 Subtítulos en español [mp4]. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/0ByXwBm8JladobFZmbkVRQ3lNd3M/edit

Salazar, R. [rsalazar.ub] (2014, octubre, 1). El fascismo que viene, la extrema derecha ataca de nuevo [mp4]. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/0ByXwBm8JladoREJ6eG9CWFg2Y1U/edit

Santacana, J. (2005). Reflexiones en torno al laboratorio escolar en ciencias sociales. Íber: Didáctica de las Ciencias Sociales, geografía e historia, 43, 7-14.

Sobejano, M. y Torres, P. (2009). Enseñanza de la historia en secundaria: historia para el presente y la educación ciudadana. España: Tecnos.

Torres, M. [Manueltorremocha Madrid] (2012, Marzo, 8). Fascismo italiano 01. La llegada de Mussolini al poder [mpg].Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=58tC23t_X5A

Trepat C. (2008). Socials 4 ESO. Llibre de l’alumne. Barcelona: Barcanova.

Wineburg, S. (2001). Historical thinking and other unnatural acts: Charting the future of teaching the past. Philadelphia: Temple University Press.

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 2007, núm. 5, pp. 677-773. [consultado 26 de noviembre 2014]. Recuperado de: http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf

Descàrregues

Publicades

2015-07-06

Com citar

Barriga-Ubed, E., Ametller-López, Ángel, & Salazar-Jiménez, R. (2015). L’aula com laboratori d’anàlisi històrica: el naixement del feixisme a Europa. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 94–115. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2826

Número

Secció

Articles d'innovació