Tendències en el disseny metodològic de recerca sobre l’avaluació de competències a l’educació superior

Karina Villegas Sandoval, Francesc Martínez-Olmo

Resum


L’article té com a finalitat descriure i analitzar les metodologies d'investigació utilitzades per estudis recents que aborden el tema de l’avaluació per competències a l’educació superior i la formació docent, per tal de detectar les tendències en el disseny metodològic i orientar futurs projectes d'investigació sobre aquest tema. El mètode de treball que s'ha seguit per dur a terme aquest estudi és l’anàlisi de contingut de 22 documents trobats a Dialnet. Els resultats mostren que les investigacions que tracten el tema assenyalat han anat en augment en els últims tretze anys, i es destaca el canvi de metodologia utilitzada, amb dissenys majoritàriament descriptius i avaluatius. Al seu torn, però, crida l'atenció que un gran nombre d'estudis no expliquen ni el mètode ni el disseny d'investigació que han aplicat. Es conclou que és important que les investigacions presentin un apartat que al·ludeixi al disseny metodològic a fi d’afavorir la comprensió del lector dels processos d'indagació que s'han dut a terme.

Paraules clau


Educació superior; Avaluació de competències; Formació docent; Mètode de recerca

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Forner, À., y Latorre, A. (1996). Diccionario terminológico de investigación educativa. Barcelona: EUB. Recuperado de http://www.feyts.uva.es/ped/metodos/glosario/up.asp

Mateo, J., y Martínez Olmo, F. (2008). La evaluación alternativa de los aprendizajes. Barcelona: ICE y Octaedro. Recuperado de http://elibros.octaedrotextos.com/pdf/16503.pdf

R Core Team. (2016). R: A language and environment for statistical computing. Viena (Austria): R Foundation for Statistical Computing. Recuperado de https://www.r-project.org/

Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11011Copyright (c) 2017 Karina Villegas Sandoval, Francesc Martínez-Olmo

URL de la llicència: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona