Avaluació de competències professionalitzadores en els estudis de grau de comunicació audiovisual

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11014

Paraules clau:

Rúbriques, Competències professionalitzadores, Ensenyament superior, Comunicació audiovisual, Avaluació

Resum

Els recents canvis en la formació universitària han comportat un destacable nivell de professionalització dels estudis i una constant adequació a les demandes socials. En aquest sentit, una de les necessitats per a la formació universitària a l'àrea de la comunicació audiovisual és desenvolupar en els estudiants competències professionalitzadores que els permetin trobar nínxols d'ocupació en un mercat altament competitiu i sotmès a canvis continus. Aquesta recerca té per objecte crear una rúbrica que permeti avaluar l'aprenentatge professionalitzador en els estudis de grau en comunicació audiovisual (CAV) que es desenvolupen a Espanya. Per desenvolupar-la hem comptat amb ocupadors i acadèmics experts de l'àmbit de la comunicació audiovisual triats de forma intencional. La rúbrica final desenvolupada, a més de permetre avaluar el grau d'adquisició de les competències professionalitzadores en CAV, permet dibuixar un mapa clar de l'organització i adequació dels processos i metodologies docents. En aquest sentit, la rúbrica pot ser un instrument pedagògic clau per a una futura promoció d'estudiants, i es pot convertir en un instrument que afavoreixi l'avaluació formativa dels alumnes.

Biografies de l'autor/a

Marina Romeo, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Montserrat Yepes-Baldó, Universitat de Barcelona

Facultat de Psicologia

Silvia Burset Burillo, Universitat de Barcelona

Facultat d'Educació

Vicenta González, Universitat de Barcelona

Facultat d'Educació

Lydia Sánchez, Universitat de Barcelona

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Andrés Besolí, Universitat de Barcelona

Facultat d'Educació

Josep Gustems Carnicer

Facultat d'Educació

Referències

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (2005). Libro Blanco de Títulos de Grado en Comunicación. Madrid: ANECA.

Alsina, J. (Coord.) (2013). Rúbricas para la evaluación de competencias. Barcelona: ICE-Octaedro.

Bartolomé, A., Martínez Figuera, E., y Tellado González, F. (2014). La evaluación del aprendizaje en red mediante blogs y rúbri¬cas: ¿complementos o suplementos? Revista de Docencia Universitaria, 12(1), 159 176. doi: 10.4995/redu.2014.6430

Brown, S. (2015). Perspectivas internacionales sobre la práctica de la evaluación en educación superior. Relieve, 21(1), 1 15. doi: 10.7203/relieve.21.1.6403

Brummer, J. J. (1985). A Delphi method of teaching applied philosophy. Teaching Philosophy, 8(3), 207 220. doi: 10.5840/teachphil19858381

Clark, L. A., y Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. Psychological Assessment, 7(3), 309 319. doi: 10.1037/1040-3590.7.3.309

Crespo Martín, B., Figueras Ferrer, E., Mascarella Vilageliu, M., Nualart Torroja, A., Redondo Arolas, M., y Valle Martí, J. A. (2016). Projecte de recerca per a la definició i implementació de rúbriques d’avaluació de la competència transversal de treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 9(1), 62 86. doi: 10.1344/reire2016.9.1915

De la Cruz, G., y Abreu, L. F. (2012). Rúbricas, currículo y trabajo docente colaborativo: una experiencia práctica. Observar, 6, 31 48. Disponible en www.odas.es/site/magazine.php

Esparcia, A. C., Nobell, A. Á., y Velázquez, J. A. M. (2013). EEES y la formación en comunicación en España. La estructura de la oferta de posgrado. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19, 99 110. doi: 10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42015

Etxabe, J. M., Aranguren, K., y Losada, D. (2011). Diseño de rúbricas en la formación inicial de maestros/as. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU), 4(3), 156 269. Disponible en http://refiedu.webs.uvigo.es/Refiedu/Vol4_3/REFIEDU_4_3_1.pdf

García, M. A., Aguilar, C., Romeo, M., Yepes-Baldó, M., González, V., Sánchez, L., Burset, S., y Berger, R. (2011). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias. VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior. Madrid: UEM. Disponible en http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/1520/57_LAS_ASIGNATURAS_PROYECTOS.pdf?sequence=2

González Rey, F. (2006). Investigación cualitativa y subjetividad. Guatemala: ODHAG.

Landeta, J. (1999). El método Delphi: una técnica de previsión para la incertidumbre. Barcelona: Ariel.

Moskal, B. M. (2000). Scoring rubrics: What, when and how? Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(3). Disponible en http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=3

Romeo, M., y Yepes-Baldó, M. (2008). Psicología del trabajo en el ámbito de las Relaciones Laborales. Competencias en el marco del EEES. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 76, 143 159. Disponible en http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/76/est07.pdf

Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Burset, S., García, M. A., González, V., Sánchez, L., y Berger, R. (2012). Desarrollo de la materia Proyectos. Grado de Comunicación Audiovisual. Universitat de Barcelona. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU), 5(2), 122 132. Disponible en http://refiedu.webs.uvigo.es/Refiedu/Vol5_2/REFIEDU_5_2_6.pdf

Romeo, M., Yepes-Baldó, M., González, V., Sánchez, L., y Berger, R. (2013). Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el grado de Comunicación Audiovisual. Univest 2013. Disponible en http://hdl.handle.net/10256/8187

Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Sánchez, L., Burset, S., García, M. A., González, V., Gustems, J., Martín, C., Bosch, E., Berger, R., y Aguilar, C. (2014). Directrices académico-docentes en el grado de CAV: Un estudio exploratorio multifuente. Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE), 7(1), 76 92. doi: 10.1344/reire2014.7.1715

Romeo, M., Yepes-Baldó, M., y Carro, D. (2010). Requerimientos de competencias del profesional de RRHH: Ajuste entre las percepciones de empleadores y graduados. Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros, 326, 127 150.

Ruiz, J. M. (2010). Evaluación del diseño de una asignatura por competencias, dentro del EEES, en la carrera de Pedagogía: Estudio de un caso real. Revista de Educación, 351, 435 460. Disponible en http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/5/51/51.pdf

Stevens, D. D., y Levi, A. (2005). Introduction to rubrics: An assessment tool to save grading time, convey effective feedback, and promote student learning. Sterling, VA: Stylus Publishers.

Valarino, E., Yáber, G., y Cemborain, M. S. (2011). Metodología de la investigación: paso a paso. México: Editorial Trillas.

Descàrregues

Publicades

2017-01-09

Com citar

Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Burset Burillo, S., González, V., Sánchez, L., Besolí, A., & Gustems Carnicer, J. (2017). Avaluació de competències professionalitzadores en els estudis de grau de comunicació audiovisual. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(1), 57–74. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11014

Número

Secció

Articles de recerca

Articles més llegits del mateix autor/a